hulspil / spilleplan m.m. gruppe A
spilleplan  for  gruppe A:
 
  G R U P P E   A  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Børge Mortensen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Christian Borup 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Julius Nielsen 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Frede M Mathiasen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Hans Bundgaard 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Helge Wittrup 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Helmuth Kvist 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Jacob Hyttel 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Leif Kastrup 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Niels Chr.Madsen 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 Per Kristensen 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 16 10 9 8 7
12 Peter Chemnitz 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Peter Holst-Hansen 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Henning Jensen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Thorbjørn Jahre 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Thorben Christoffersen 1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   A 16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
stillingen: sidst opdateret 13.8  . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl  -  så lad os det vide
  G R U P P E   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P     P L A C E R I N G      p k
1 Børge Mortensen * * * * * 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 * * 6   1 Thorbjørn Jahre 19 11
2 Christian Borup * * * * * 0 2 2 2 2 2 0 * 0 2 * * * 12   2 Helmuth Kvist 17 11
3 Erik Julius Nielsen * * * * 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 * * * * 12   3 Helge Wittrup 14 11
4 Frede M Mathiasen * * * * 2 0 0 1 2 0 0 0 0 * * 2 * * 7   4 Jacob Hyttel 13 11
5 Hans Bundgaard * * 2 0 * 0 0 2 0 2 2 0 * * * 2 * * 10   5 Christian Borup 12 9
6 Helge Wittrup 2 2 0 2 2 * 0 0 2 0 2 * * * * 2 * * 14   6 Erik Julius Nielsen 12 10
7 Helmuth Kvist 2 0 2 2 2 2 * 2 1 2 * * * * 0 2 * * 17   7 Peter Chemnitz 11 10
8 Jacob Hyttel 2 0 2 1 0 2 0 * 2 * * * * 2 0 2 * * 13   8 Peter Holst-Hansen 11 10
9 Leif Kastrup 2 0 0 0 2 0 1 0 * * * * 0 0 0 * * * 5   9 Henning Jensen 11 11
10 Niels Chr.Madsen 0 0 0 2 0 2 0 * * * * 0 2 2 0 * * * 8   10 Hans Bundgaard 10 10
11 Per Kristensen 0 0 0 2 0 0 * * * * * 2 0 2 0 * * * 6   11 Niels Chr.Madsen 8 11
12 Peter Chemnitz 1 2 2 2 2 * * * * 2 0 * 0 0 0 * * * 11   12 Frede M Mathiasen 7 10
13 Peter Holst-Hansen 1 * 0 2 * * * * 2 0 2 2 * 2 0 0 * * 11   13 Børge Mortensen 6 11
14 Henning Jensen 2 2 0 * * * * 0 2 0 0 2 0 * 1 2 * * 11   14 Per Kristensen 6 10
15 Thorbjørn Jahre 2 0 * * * * 2 2 2 2 2 2 2 1 * 2 * * 19   15 Leif Kastrup 5 11
16 Torben Christoffersen 2 * * 0 0 0 0 0 * * * * 2 0 0 * * * 4   16 Torben Christoffersen 4 9