hulspil / spilleplan m.m. gruppe A
spilleplan  for  gruppe A:
Per Christensen er nul-
stillet pga op i finger
 
  G R U P P E   A  16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
1 Børge Mortensen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
2 Christian Borup 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 16 1
3 Erik Julius Nielsen 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 16 2 1 15
4 Frede M Mathiasen 13 12 11 10 9 8 7 6 5 16 3 2 1 15 14
5 Hans Bundgaard 12 11 10 9 8 7 6 16 4 3 2 1 15 14 13
6 Helge Wittrup 11 10 9 8 7 16 5 4 3 2 1 15 14 13 12
7 Helmuth Kvist 10 9 8 16 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11
8 Jacob Hyttel 9 16 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10
9 Leif Kastrup 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 16
10 Niels Chr.Madsen 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 16 9 8
11 reserve * * * * * * * * * * * * * * *
12 Peter Chemnitz 5 4 3 2 1 15 14 13 16 11 10 9 8 7 6
13 Peter Holst-Hansen 4 3 2 1 15 14 16 12 11 10 9 8 7 6 5
14 Henning Jensen 3 2 1 15 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
15 Thorbjørn Jahre 2 1 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
16 Thorben Christoffersen 1 8 15 7 14 6 13 5 12 4 11 3 10 2 9
  G R U P P E   A 16.4 23.4 7.5 14.5 4.6 11.6 18.6 9.7 23.7 6.8 13.8 20.8 10.9 17.9 1.10
stillingen: sidst opdateret 22.10  . . . . . hvis vi har lavet en tastefejl  -  så lad os det vide

  G R U P P E   A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P     P L A C E R I N G      p k
1 Børge Mortensen * 0 0 * 0 0 0 0 0 2 * 1 1 0 0 0 4   1 Thorbjørn Jahre 23 14
2 Christian Borup 2 * 2 2 2 0 2 2 2 2 * 0 2 0 2 2 22   2 Christian Borup 22 14
3 Erik Julius Nielsen 2 0 * * 0 2 0 0 2 2 * 0 2 2 0 2 14   3 Helmuth Kvist 20 14
4 Frede M Mathiasen * 0 * * 2 0 0 1 2 0 * 0 0 0 0 2 7   4 Peter Chemnitz 19 14
5 Hans Bundgaard 2 0 2 0 * 0 0 2 0 2 * 0 2 0 2 2 14   5 Jacob Hyttel 17 14
6 Helge Wittrup 2 2 0 2 2 * 0 0 2 0 * 1 2 0 0 2 15   6 Henning Jensen 17 14
7 Helmuth Kvist 2 0 2 2 2 2 * 2 1 2 * 1 0 2 0 2 20   7 Helge Wittrup 15 14
8 Jacob Hyttel 2 0 2 1 0 2 0 * 2 2 * 0 2 2 0 2 17   8 Erik Julius Nielsen 14 13
9 Leif Kastrup 2 0 0 0 2 0 1 0 * * * 0 0 0 0 0 5   9 Hans Bundgaard 14 14
10 Niels Chr.Madsen 0 0 0 2 0 2 0 0 * * * 0 2 2 0 * 8   10 Peter Holst-Hansen 11 14
11 Per Kristensen * * * * * * * * * * * * * * * * 0   11 Niels Chr.Madsen 8 12
12 Peter Chemnitz 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 * * 0 0 0 2 19   12 Frede M Mathiasen 7 12
13 Peter Holst-Hansen 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 * 2 * 2 0 0 11   13 Torben Christoffersen 6 13
14 Henning Jensen 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 * 2 0 * 1 2 17   14 Leif Kastrup 5 13
15 Thorbjørn Jahre 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 * 2 2 1 * 2 23   15 Børge Mortensen 4 13
16 Torben Christoffersen 2 0 0 0 0 0 0 0 2 * * 0 2 0 0 * 6   16 Per Kristensen 0 0