Bookmark and Share    

 

Shannon Bethel ånderne - DEN ÅNDELIGE VERDEN

Jeg arbejder som, spirituelt medie. Det betyder at jeg søger kommunikation med den åndelige verden, primært i form af såkaldt, ”afdødekontakt”. Udover afdødekontakt, arbejder jeg også med, clairvoyance, (brugen af de psykiske sanser som ”aflæsning” af en persons her og nu liv), samt for, guider og hjælpere. Disse kommer ALTID for at støtte og opmuntre mine klienter.

For mig er, den åndelige verden, en intelligent verden, måske mere end vi kan prale af at være, her i vores fysiske dimension. En verden som jeg har stor respekt for. Mit samarbejde med den åndelige verden er præget af mine overbevisninger, min etik samt fælles aftaler & overenskomster.

Jeg arbejder inspireret af, den ”engelske model”, (Den Spiritualistiske Kirke (UK), nemlig med det der kaldes, ”det evidentielle medieskab”. Dette er en metode, hvor mediet søger at give så meget ”bevis” som muligt, om en mulig ukendt afdød, som jegi min egenskab som medie, er i stand til.

Jeg kan ikke garantere ”kontakt”, til lige præcis den afdøde person som du ønsker, dog er det min erfaring, at i 80 % af tilfældende, vil den ønskede kontakt give sig til kende.

Det, jeg som medie kan tilbyde, er formet af faktorer som; Etik, det frie valg, kærlighed, dit bedste, samt ting udenfor min kontrol.
Jeg kan ikke garantere dig noget, men lover at gøre mit yderste.

 

Personlige overbevisninger

  • Jeg tror på at vi oprindeligt kommer fra en åndelig tilværelse, altid er forbunden til den, samt at vi vender ”hjem” igen til samme, når vores fysiske inkarnation er omme. Hvornår og hvordan, tror jeg at vi selv, rent sjæleligt har ”valgt”, inden vi kom hertil.¨


  • Jeg tror på den frie vilje og at man af samme årsag, ikke kan tvinge en afdød til at komme ”igennem”. De afdøde jeg kommunikerer for, kommer af egen fri vilje. Det er dog ikke altid lige præcis dén afdøde som klienten vil høre fra, som dukker op. Dette kan skyldes en masse forskellige faktorer.


  • Jeg tror på reinkarnation som en mulighed og et valg som den enkelte sjæl kan tage, men ikke som en tvungen nødvendighed for alle. Jeg tror på at vi er her på jorden for at, ”erfare og opleve”, snarere end for at ”lære”. Jeg tror ligeledes på at tiden ikke eksisterer i den åndelige dimension, sådan som vi opfatter den her på jorden i den fysiske.


  • Min erfaring er, at de afdøde ikke bliver til ”engle” når de går over. Dét de ”afdøde”, kommer tilbage med i kontakten, er genkendelige træk, som f.eks. minder, følelser og andet der kendetegner lige præcis den personlighed, man kommunikerer for. Det også min oplevelse at når man dør, så lægger man jordiske følelser som, vrede, jalousi, m.m. fra sig.


  • Jeg har aldrig oplevet en ”ond ånd”, ligesom jeg aldrig har mødt et ”ondt menneske”. Jeg tror ikke på vildfarne spøgelser men på lovmæssigheden, ”lige tiltrækker lige”. Man kan godt opfatte mindre behagelige ting fra åndelig side, ligesom man kan, fra de levendes side. Hvis man er nedtrykt eller har megen angst, vil man opleve ”virkeligheden” på en anden måde end hvis man har ro og fred i sit indre. Mange bliver påvirket af uhyggelige film om spøgelser og den almindelige opfattelse gennem historien er derfor ofte, at ånderne ”hjemsøger” os. Disse fænomener kan tilskrives mange ting, men bla. netop fordi at de åndelige dimensioner ligger tæt på vores, er det ikke sikkert at det er den åndelige verden der blander sig i vores, men ligeså plausibelt, at det er os der blander os i deres dimension. Det er måske nok en blanding.


  • Jeg tror at den åndelige verden består af mange verdener, som eksisterer parallelt med vores (3 dimensionelle), og at i een af dem, den æteriske verden (4 dimensionelle), lever man på mange måder, præcis som vi gør her i den fysiske dimension. Dog uden dét, vi fra vores perspektiv, opfatter som værende solidt fysisk stof.


  • Det er mit krav og præmisse for samarbejdet med den åndelige verden, at jeg altid formidler budkaber i kærlighed og med healing samt med opmuntring for øje.


Der er ting som den åndelige verden ikke giver sig af med.


Spådomme samt forudsigelser, er emner som jeg ikke giver mig af med, i mit arbejde som medie. Vi lever nu engang her på jorden, og skal selv gå, ”vejen”.
Det er min overbevisning, at den åndelige verden, hverken skal, må eller finder det klogt, at tage vores valg for os, her i livet.

Den åndelige verden kommer ikke med ”varsler”, ligesom de ikke taler i ”bydeform”. Ydermere, så benytter jeg mig ikke af deres hjælp til at finde bortkomne genstande eller dyr.

Jeg elsker mit arbejde som medie og mit samarbejde med den åndelige verden. Jeg har selv ”mistet” mange, som jeg har kendt i livet. Jeg har været igennem sorg og mørke, grundet tab og umiddelbare nederlag. I dag er der flere af mine (afdøde) famliemedlemmer, som ofte hjælper til, i sær i mit arbejde med klienter, på platformen, samt med træningen af mine elever.

At få lov til at være ”talerør” for de, som ingen stemme har, fylder mig med stor respekt, ydmyghed og taknemmelighed. At kunne danne bro mellem de 2 verdener, som er så inderligt forbundne, og dog så adskildte, giver mig en stor styrke som jeg kan give videre som en fakkel af tro.

Det, at jeg indimellem får lov at bringe ro til efterladte og sørgende, samt at åbne en dør der giver dem en chance for at få et glimt af at de ”fysisk døde”, lever videre, - dette naturligvis, i en anden form for eksistens, dét er drivkraften der gør, at jeg brænder for så meget for mit arbejde som medie. Jeg vil aldrig stoppe med at videregive dette budskab.