Foreningens formål:
  1. At udbrede kendskab til kryddersnaps og fremstilling af dette.
  2. Lave fælles plukke-ture 1x årlig, og derefter tilsmagning af årets tidligere høst.
  3. Mødes 1-2 gange årlig og udveksle erfaringer og smage hinandens snapse.
  4. Som medlem skiftes man til at planlægge medlemsmøder.
  5. På møderne smages snapsene, og der serveres et let traktement.
webmaster: Egon Christensen