Rav / Undervisning og sjov med rav
Undervisning og sjov med rav 
Læreren som mangler et sjovt element i undervisningen, eller forrældrene som ønsker at lave noget sjovt med ungerne, men de ved ikke hvad - her er svaret: lav dit eget stykke spisligt rav eller sæbe med insekter og planter.
 
Børnene kan studere og beskrive de forskellige forskelle mellem "modellen" og det ægte rav, og herved kan du som voksen eller underviser synliggøre og give en forståelse for, hvad rav egentlig er. I undervisningen vil dette være ideelt i emner så som "fossiler", "evolution" og "uddøde arter".
 
Nogle forskelle og ligheder
På samme måde som ravet er formet men sdet løber ned af træet, så former vi også vores model. På samme måde som inklusionerne bliver fanget i ravet, fossiliseret og bevaret i evighed, bliver vores inklusion også inkapslet og bevaret. Ravets farve, form og klarhed vil også gå igen i vores model. Ravet har indkapslet og bevaret inklusionen i millioner af år og fungerer som et vindue til fortiden, på samme måde som vores inklusion har et vindue ind til fortiden og fastfrosset øjeblikket som eksisterede timer siden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 4.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.