Efterhånden som medlemmerne får indsendt deres
tekster og billeder, vil deres sider komme online på hjemmesiden.
 
 
Som medlem af "Den Danske Rav Klub" får man muligheden for at få en gratis profilside på klubbens hjemmeside. Så længe siden omhandler rav og at man ikke har et direkte salg eller opkøb af rav, så står det frit for, hvad man ønsker at bruge denne side til. De følgende siders informationer står udelukkende for det pågældende medlems egen regning og er ikke noget, som klubben kan drages til ansvar for. Medlemmerne har selv skrevet deres tekster og taget billederne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 4.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.