Via dette interaktive kort kan du nu for første gang danne dig et komplet overblik over danske butikker, museer og arrangementer i Danmark. Butikker* som handler med rav eller accessories til din næste ravjagt har en blå markør (De butikker som er markeret med et "hus" sælger udstyr til ravjagten, og de steder der er markeret med en "sol" sælger rav). Museer* hvis primære fokus er udstilling af rav har en orange markør, og de årlige arrangementer* som finder sted i DK har en grøn markør.
 
* = for at blive noteret på kortet kræves det, at man er medlem af klubben.
 
 
 
Siden beskyttes af Creative Comment/ CC BY-NC-ND 4.0. Indhold må under ingen omstændigheder kopieres, ændres eller bruges uden at kontakte klubben.