nxtstp? / Referencer / iNFRONT

iNFRONT

For modevirksomheden iNFRONT har vi kørt et længere forløb, over et års tid, med flg. elementer:
  • Coaching/Sparring med ledelsen
  • Individuel coaching og sparring med nøglemedarbejdere
  • Deltagelse på salgs- & personalemøder
  • Facilitering af salgs- & strategiudvikling
  • Processtyring & Identifikation af udviklingspunkter for øget indtjening
Et forløb som det vi har kørt med iNFRONT kunne typisk starte med et inspirationsseminar, og derefter en kombination af en årsaftale, seminarer og et coachingforløb.
nxtstp.dk | SPARRING - COACHING - UDVIKLING - TRÆNING - FOREDRAG