nxtstp? / Artikler & Viden / God læring fører til ændret handling og resultater

God læring fører til ændret handling og resultater

Men hvad er god læring? Hvornår får vi god læring?
 
Ja det er gode spørgsmål. Vi har summeret op, hvad vi mener der er god læring, og hvad vi kan se skaber resultater - resultater både på den korte og den lange bane.
 
Det er vigtigt at huske på at rammerne for god læring, ikke kun skal være tilstede ifm. undervisningen. Rammerne skal være tilstede både før, under og efter et forløb for at du skal kunne få det maksimale ud af den tid og de forbrugte ressourcer.
 
Herunder er nogle af vores "kæpheste" når vi taler om maksimering af de rette forhold for god læring:
 
Klarhed, modtagelighed og parathed
Hvis du er stresset, fyldt og har dine "skyklapper" på - så er du ikke parat og modtagelig for ny viden og læring. Det er vigtigt at du kan "koble helt af", træde et skridt tilbage og optage og indarbejde ny læring og nye metoder.
 
De rette fysiske rammer
Fysiske rammer betyder mere end du tror. Hvis du sidder i et kreativt og åbent miljø, har du langt større tendens til at slappe af, koble af - og dermed også langt mere åben for at indgå i tankespil, kreative tanker, og optage ny viden og nye arbejdsmetoder. De fysiske rammer skal også være de rette udenfor undervisningen. Har du mulighed for restitution, for at kunne slappe af, koble af - eller dyrke motion for at kunne lette fokus, så vil du også være bedre optimeret for at optage viden og læring.
 
Tryghed
Både underviseren/instruktøren, samt de øvrige deltagere, er med til at skabe den tryghed der skal til for, at vi som mennesker åbner op. Dette er alfa og omega for god læring. Både rammerne og personerne skal underbygge dette, derfor er det vigtigt med undervisere eller instruktører der formår at åbne deltagerne, skabe tryghed og rum for innovation og læring.
 
Udfordring
Hvis læring og viden virkeligt skal sætte sig fast, er det vigtigt at du i læringsprocessen bliver provokeret/udfordret. Dette sætter hjernen ekstra igang, og dermed optager og lagrer du din viden langt hurtigere, samt i et "system" som gør at du meget nemmere vil kunne påbegynde brugen og dermed forankringen af den tillærte viden, i praktik når du "kommer hjem".
 
Sparring & Erfaringsudveksling
Dette er et vigtigt punkt i undervisning og læring. Det er her du kan finde de hjørner, eksempler og variationer af teorien, som passer bedst til din egen hverdag og dine arbejdsmetoder. Derfor er bikuber, gruppearbejde og plenumdiskussioner en så vigtig del af god læring.
 
Tanker & Reflektioner
Når du har fundet de punkter som "rammer" dig bedst, er det vigtigt at der er rum til "intern" bearbejdning heraf. Tid til at du kan reflektere og "forfine" den nye viden, så den passer bedst til dig, og de praktiske situationer du kender bedst. Tekstbogseksempler giver kun mening som inspiration til at kunne genkalde egne praktiske eksempler.
 
Afprøvning & Forankring
Denne del glemmer de fleste undervisere og instruktører - nemlig den del der handler om at sætte praktik bag ord og modeller. Den bedste læring, indlæring og forankring opnås ved at der er plads, rum og tid til at deltagerne kan afprøve teorier og viden på deres egne praktiske eksempler og dagligdags udfordringer. Der skal simpelthen afsættes tid til, rent praktisk, at arbejde med den nye viden, så den derved nemmere forankres til eftertiden.
 
 
Når du så vender hjem fra "undervisning" eller kurset, er det selvfølgelig vigtigt at opbakningen til nye arbejdsmetoder, teorier m.v. er tilstede, således du får lov at arbejde på den nye måde med det samme. Sker dette ikke, så vil de brugte ressourcer og den forbrugte tid mere eller mindre være nyttesløs.
nxtstp.dk | SPARRING - COACHING - UDVIKLING - TRÆNING - FOREDRAG