nxtstp? / Hvad kan vi? / DiSC Analyser

DiSC Analyser

Vi har DiSC certificerede coaches, og det vil sige, at vi indenfor et meget bredt spektre af områder, kan hjælpe med at sikre bedre ansættelser, bedre teams, bedre sammensætning og generelt bedre brug af profiler og dermed bedre omsætning og bundlinie.
 
Everything DiSC® bidrager hver dag til at gøre ledere og medarbejdere mere effektive i kommunikationssammenhænge. Everything DiSC er dansk valideret og rapportens indhold holdes således op imod en dansk normgruppe. Everything DiSC anvendes i dag af HR-professionelle, ledere, trænere og konsulenter i hele verden.
DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer og bruges med succes verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. Kort sagt: (næsten) alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer. Der findes mange forskellige udgaver af DiSC og du er muligvis allerede stødt på forskellige måder at stave ordet på (DISK, DISC). Hos DISCOVER hedder konceptet Everything DiSC og udgør den nyeste generation DiSC værktøjer på markedet.
 

Udbyttet med DiSC

 
At forstå sine egne og andres adfærdspræferencer kan være yderst værdifuldt for jeres evne til at opnå succes – og det udgør fundamentet i Everything DiSC. Når man først har lært om egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til situationen og relationer, og på baggrund af dette, arbejde strategisk med at udvikle sit adfærdsrepertoire.

Fordelen ved at bruge Everything DiSC som organisationsudviklingsværktøj er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere, uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme, der, uden at sætte folk i bås og kasser, giver både ledere og medarbejdere mulighed for ved hjælp af enkle greb at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse. Gennem implementeringen af Everything DiSC opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som udover øget selvindsigt for den enkelte medarbejder giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen.
 
Du kan bruge DiSC målrettet indenfor alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder og brug denne viden til at skabe knivskarpe relationer. Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for Everything DiSC er:

Salg- og kommunikationstræning

Kend din salgsstil og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC-profil?

Ledelse

Kend din ledelsesstil og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes
behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?

Relationer og samarbejde

Everything DiSC er skabt til relationer og samarbejde, værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?

Rekruttering

Everything DiSC målretter dit rekrutteringsarbejde i forhold til at stille skarpt på kandidatens adfærdsbehov. Hvordan vil forskellige profiler håndtere en opgave, samarbejde med andre og bidrage til organisationens udvikling?
 
 
 
Øvrige:


 
 
Tilbud på DiSC?
 
Kunne du tænke dig at få en uforpligtende samtale omkring dine muligheder med DiSC, eller få et tilbud på en test, analyse eller et forløb, så kontakt een af vore konsulenter.
 
DiSC er een af de mest effektive og omkostningsneutrale test/analyseværktøjer på markedet, som sikrer god forankring i organisationen, grundet et let forståeligt sprog og billeder.
 
nxtstp.dk | SPARRING - COACHING - UDVIKLING - TRÆNING - FOREDRAG