nxtstp? / Artikler & Viden / Åbne kurser - hvorfor?

Åbne kurser - hvorfor?

Åbne kurser er een af de bedste former for målrettet efter- og videreuddannelse, set i et opkvalificerende lys for arbejdspladsen - og for personen selv.
 
Den store forskel på virksomhedsrettede forløb og åbne kurser, er i sagens natur at åbne kurser er åbne for deltagere fra mere end een virksomhed. Dette giver store fordele ift. erfaringsudveksling og sparring.
 
Det vigtige er selvfølgelig at der dannes et fortroligt rum, samt at der ikke skabes mulighed for at udnytte intern viden og fortrolige oplysninger. Derfor ses det oftest ikke at der forefindes direkte konkurrenter på samme hold.
 
Åbne kurser giver deltagerne lov til at afprøve og indarbejde nye rutiner, det giver dem mulighed og rum til at sætte de gængse arbejdsgange fra arbejdspladsen til side - og giver dem dermed muligheden for at kunne "bevise" effekten af nye rutiner.
 
Åbne kurser er på een gang en mulighed for at få rystet posen, samtidig med at man intensivt får læring, metoder og værktøjer fra andre - som man ved har stor effekt. Åbne kurser giver også en god mulighed for at oprette nye bånd og netværk, der både kan bruges forretningsmæssigt, samt mentormæssigt.
 
nxtstp.dk | SPARRING - COACHING - UDVIKLING - TRÆNING - FOREDRAG