nxtstp? / Artikler & Viden / 5 bud om motiverende undervisning

5 bud om motiverende undervisning

Forskningen har gennem dansk og international forskning vist at der grundlæggende, er 5 faktorer og elementer der går igen når det handler om god og motiverende læring.
 
Dette er 5 faktorer som spiller en stor rolle i den måde nxtstp.dk har opbygget både sine individuelle forløb og processer, såvel som sine åbne kurser.
 
 1. Underviseren skaber et miljø der er positivt fokuseret på læring
  Et miljø hvor deltagerne føler sig trygge og dermed er åbne for læring og interaktion med underviseren og de andre i gruppen, og underviseren inddrager deltagerne indenfor de områder hvor de hver især har styrker som kan bibringe noget til undervisningen og den samlede læring.

 2. Underviseren sætter mål for deltagerne
  Det er vigtigt for såvel processen som motivationen hos deltagerne, at der er opsat og definerede klare mål, som undervejs kan "krydses af". Det giver en metal ro, og et fokus for deltagerne på processen og vejen mod målet.

 3. Underviseren bruger evaluering og feedback i undervisningen
  Dette punkt er et af de 10 elementer al forskning viser, har allermest effekt og værdi for læring. Det skaber reflektion, inddragelse, samt gør det at undervisningen bliver langt mere "vedrørende" for deltagerne. Den bliver mere personlig og målrettet, samt giver større mulighed for at deltagerne kan relatere mere til deres egen dagligdag.

 4. Inddragelse af deltagerne
  Det er alfa og omega at en underviser evner at lytte til deltagerne, inddrage dem ved at tage deres "ord og sprog" samt deres verdensbillede ind i undervisningen. Det er ikke det vigtige for læringen, at det er underviserens vej til målet det benyttes, men at underviseren har et klart mål, og så bruger den vej om passer og relaterer sig bedst til deltagerne. Derfor er inddragelse af deltagerne vigtig, således de i langt højere grad tager viden og metoder til sig, fordi de bliver en del af processen.

 5. Underviseren varierer undervisningen
  At underviseren kan variere både metodemæssigt, sprogligt, og strukturelt er vigtig for at holde maksimal indlæring hos deltagerne.
 
Kilde: EVA
nxtstp.dk | SPARRING - COACHING - UDVIKLING - TRÆNING - FOREDRAG