NøvlingKaniner
 

Hvad er formålet med vores avl?

 
græs zobel


Tja, der er flere formål..
 
 • Det overordnede mål er som det altid har været - nemlig, at avle og opfostre gode og sunde dyr, der fungerer optimalt både fysisk og psykisk.

 

 • Endvidere har vi et ønske om specefikt at bevare de racer og varianter, vi avler. Det gøres bedst ved sortering og derefter kun avle videre på de bedste eksemplarer.

 

 • At udstille gode dyr af eget avl. Vi udstiller både for at få dyrene registreret på stamtavler og for at få sat tal på deres stærke og svage sider.
  Men vi udstiller osse for at vinde i de kategorier, vi har mulighed for.

 

 • Og sidst, men ikke mindst, at finde gode hjem til de kaniner, vi ikke selv skal bruge. Det drejer sig både om eget avl, men osse aflagte avlsdyr.

Avl - Kæl - Suppegryde? Hvordan ser vi forskel?


Børn kæler kaniner

Det er vigtigt, at kaninerne ender det rigtige sted, og vi gør altid vores bedste for at sikre, det sker.

Det ville ikke være en katastrofe hvis et godt avls/udstillings dyr havnede i en baghave som kælekanin - Men at sælge sådan et dyr til kæl ville ikke gavne avlen fremadrettet.

Det kan kun ende i sorg og ulykke, hvis en aggressiv, bidsk kanin skulle forestille at blive nogens kæledyr.

Raske kaniner, der bærer mindre genfejl kan være fantastiske kæledyr
- men ødelæggende for et avl!
Sortering:
 
Når en kanin er født står det (desværre) ikke skrevet på dyret, hvad det egner sig til senere hen. Der skal sortering til.
 
Nogle avlere kan hurtigt se, om de selv kan bruge dyrene, og bruger derfor ikke så lang tid som os, når der skal sorteres eller sælges fra. Vi bruger følgende 'formel':
 
 • Unger/ungdyr holdes under observation fra fødsel til deres udvoksede alder, altså 6 - 10 måneder. Her bliver fysiske fejl opdaget, som f.eks. arvelige sygdomme. Dette opdages hurtigt og vil resultere i øjeblikkelig aflivning. Osse de dyr, der optræder aggressivt, truende, dominerende, overdrevent sky eller skræmt, kommer ikke herfra, de bliver i stedet aflivet løbende og slagtet. Dette 6 - 10 måneders-forløb drejer sig primært om Hermelin kaninerne, da observartionsforløbet for Dværgvædder er mere individuelt og oftere kan kaninens skæbne afgøres på kortere tid.

 

 • Så godt som alle ungdyr når til 2. stadie i sorteringen (sideløbende med 1. stadie), hvor rent fysiske krav gør sig gældene. Et dyr udskilles hvis det f.eks. har 'kosmetiske' fejl i sin farve eller tegning, ikke rent standardmæssigt vejer den korrekte vægt. Dyr, der ikke har udviklet den rette kropsform/ørelængde sorteres osse fra. Frasorterede dyr fra dette stadie, katagoriseres som kaniner, der egner sig til levebrug – Altså som hobby/kæledyr, der skal holdes udenfor avls- og udstillingsverden. 

 

 • Alle kaniner i denne katagori bliver udstillet. For vores vedkommende skelnes der mellem fremtidige avlsdyr og de, der kun vil egne sig som 'fyld' på udstilling. Denne sortering ændres hver sæson, alt afhængig af hvilke kvaliteter dyrene har, kontra de kvaliteter vi har hos dyr fra forgangne år. Her tages i særdeleshed højde for hvilken retning vi ønsker vores avl skal gå, læs nærmere her. De dyr som umiddelbart ikke indgår i vores fremtidsplaner kan enten sælges som hobby/kæledyr eller til andre avlere, der kan få gavn af deres kvaliteter. Ultimativt vil de ende deres dage ved slagt.

 
kaninunge
 
 
Alle dyr behandles lige godt, uanset om de forventes at ende i vores avl, hos en børnefamilie eller på middagsbordet.
 
Hver kanin hos os har som følgende disse basale rettigheder:
 
 • Eget bur senest efter 12 ugers alderen.
 • Dagligt tilsyn.
 • Friskt foder og hø hver dag.
 • Let tilgængeligt, rent vand.
 • Jævnlige tjek af tænder, klør, øjne, pels og ører.
Michael Christiansen & Rebecca Nygaard | Oppelstrupvej 2, 9260 Gistrup  | Tlf.: 20987068 60686433