Kvindesider / Upcycling af mænd

"Lykke er, 

når det du tænker,

det du siger,

og det du gør

er i harmoni."

Mahatma Gandhi

Upcycling af mænd

"Upcycling handler om at tilføre ny værdi til en ting,
som ikke længere gør gavn,
som ikke længere bliver brugt,
og som er klar til at blive smidt ud.
Ved upcycling ser man tingene som råmaterialer
fulde af muligheder
- som ressourcer på et forkert sted.
Upcycling handler om at genoplive eller genopfinde tingene og derigennem sikre, at de ikke går til spilde
og ender som affald.
Tingene får med andre ord en helt ny livscyclus
i skikkelse af et helt nyt produkt."
Bevar.dk
I årenes løb har jeg været i kontakt med mange mænd i forbindelse med min seksualitet, og heldigvis har langt de fleste af mændene været dejlige mænd, som jeg har nydt på den ene eller den anden måde. Nogle få af de mænd, jeg legede med i de år, jeg definerede mig selv som Domina, har holdt kontakten med mig i de perioder, hvor jeg har famlet i blinde og ikke har kunnet finde ud af, hvad jeg ville seksuelt. Det er dejlige mænd med hjertet på rette sted, og jeg taler utrolig godt med dem om mange flere ting end sex og BDSM.
 
Jeg er en heldig kvinde, at de vil tilpasse sig mine nye seksuelle lyster.
 
Jeg er en heldig kvinde, at de fortsat vil være en del af min seksualitet.
 
Jeg er en heldig kvinde, at jeg deler smukke intense stunder med dem.
 
Jeg er en heldig kvinde, at de er en del af mit liv.

"Upcycling,

eller på dansk "opbrug",

kan kaldes for opkvalificerende genbrug.

Det handler om at tilføje ny værdi til en ting,

man ellers ville betegne som affald,

for eksempel ved at genopfinde det som et nyt

eller en del af et nyt produkt.

Processen adskiller sig fra genbrug,

hvor en ting enten genanvendes i den samme form,

som den er skabt (recycling), for eksempel genbrugstøj,

eller nedbrydes for at blive en del af et nyt produkt (downcycling), for eksempel glas omsmeltet til nye flasker."

Mathias Bohn,

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/26/145849.htm

Louise