Louise / Mit horoskop

"Lykke er,

når det du tænker,

det du siger,

og det du gør

er i harmoni."

Mahatma Gandhi

Mit horoskop

Jeg citerer andre
for bedre at kunne udtrykke mig selv.
Michel Montaigne
 

I mange år undrede jeg mig over, at jeg ikke havde lyst til et almindeligt borgerligt liv med ægtemand, villa, volvo og vovhund. En februardag i 2009 fik jeg udarbejdet mit personlige fødselshoroskop, og det passede ualmindelig godt overens med, hvordan mit liv er.

Ind i mellem har jeg behov for at læse dele af horoskopet som en påmindelse om, hvilke ting ved mig selv jeg ønsker at arbejde med. Måske kan læsningen af dele af det hjælpe de mennesker, jeg deler min seksualitet med, til en større indsigt og forståelse af mig.

Nedenstående er uddrag af mit personlige fødselshoroskop:
”At opdage din egen indre autoritet er afgørende for at du kan udvikle en sand identitet, og til dette behøver du tid og erfaring... ...Alt dette kræver hårdt arbejde, og selv om du måske ville foretrække, at tingene gik lettere, så er du ikke tilbøjelig til at værdsætte ting, der kommer af sig selv. Ved at overvinde vanskeligheder styrker og udvikler du dine kunnen og lærer mere om, hvem du er, og hvad du ønsker at blive.”

”Du har behov for at tilbringe megen tid alene, da vejen til din egen identitet fører til hemmelige steder og skjulte følelser. Du har en dyb forståelse for de mørkere sider af din egen natur, og dette kan føre til, at du behandler andre mennesker med nogen mistro, da du er klar over, at tingene ikke altid er, hvad de giver sig ud for.”

”Din naturlige nysgerrighed vil kunne blive hæmmet af en let frygt for at tage unødvendige risici, og du er muligvis selvkritisk med hensyn til dine evne til at tale eller skrive med autoritet. Måske lærer du tingene i et langsomt tempo, eller også ønsker du blot at være helt sikker på omstændighederne, inden du tager det næste skridt.”

”Venus kan godt lide overraskelser i dette tegn, og et nyt forhold kan derfor hurtigt opstå og lige så pludseligt ophøre igen. Du føler sikkert en særlig interesse for mennesker, der er meget usædvanlige i en eller anden henseende. Din personlige smag er meget særpræget, og du bekymrer dig sjældent om, hvad andre tænker om den. Du er tilbøjelig til at sætte fremskridt og forbedringer højt, og du foretrækker ting, der gør livet lettere og bedre for dig selv og andre. Frihed er vigtigt for dig. Du lader ikke dine kærlighedsforhold lægge begrænsninger på andre, men til gengæld kræver du også frihed for dig selv af en partner. Muligvis foretrækker du venskab frem for dybe, emotionelt forpligtende forhold, og du søger at opelske et element af venskab i alle dine forhold.”

”Du kan lide alt, hvad der er mystisk og udfordrende, og sætter pris på ting, der rummer skjulte lag eller dimensioner. Du tiltrækkes derfor af dybderne og intensiteten i menneskelige følelser og stiller dig ikke tilfreds med overfladiske forhold. Når du forelsker dig, så forelsker du dig dybt, selv om du kan være bange for at udtrykke dine følelser af frygt for at blive afvist. Denne frygt kan undertiden komme til syne i form af lidenskabelig jalousi eller magtkampe og en tendens til at kontrollere andre, så de ikke kan komme til at såre dig. At afslutte et forhold kan være en kompliceret proces, hvad enten det drejer sig om mennesker, steder eller ting. Enten skærer du af på en meget brat måde uden at se dig tilbage, eller også har du de største vanskeligheder ved at give slip. Du har en lidenskabelig natur og kan være dygtig til at manipulere andre til at give dig, hvad du ønsker.”

”Der kan være megen frustration, når din indre kritiker fortæller dig, at du ikke er god nok, begavet nok, betydningsfuld eller talentfuld nok til at kunne nå dine mål. Til tider, når denne stemme er særlig dominerende, vil du kunne være uvillig eller ude af stand til at prøve på noget overhovedet, og du giver efter for en følelse af utilstrækkelighed og magtesløshed. Til andre tider vil du kunne føle dig særlig provokeret til at bevise både over for dig selv og andre, at du i virkeligheden er god nok. Hvis dette aspekt benyttes konstruktivt, kan det give en ganske betydelig modstandskraft og viljestyrke. Ligesom en top-atlet er du nødt til at træne og øve dig på tingene igen og igen.”

”En side af dig er meget utraditionel og revolutionær, en side der lader hånt om konventioner og ikke bekymrer sig om, hvad folk vil tænke. Du tager imod udfordringer og trives ved spænding og faremomenter, i det mindste på et indre niveau. Intet kan gøre dig mere vred end at blive låst fast, og du kan føle en uimodståelig trang til at protestere imod de forskellige former for undertrykkelse i verden.”

”At udvikle sin identitet og følelse af selvværd kræver tid og hårdt arbejde. Du kan let få problemer med autoriteter af enhver slags og vil sikkert foretrække selv at opnå en stilling, hvor du har autoriteten. Du har en tendens til at være overdrevent kritisk over for dig selv og andre, og streng og ufleksibel i dine væremåde. Hvis du imidlertid er i stand til at bruge dette aspekt rigtigt, vil du opdage, at du i stedet for at løbe ind i problemer med autoriteter vil kunne få tingene til at lykkes ved at arbejde inden for systemet i stedet for imod det. Saturn vil ikke lade dig få succes eller give dig tilfredshed, før du har erhvervet tålmodighed, selvdisciplin og en visdom, der er baseret på erfaring og modenhed.”

”Der kan optræde en vis akavethed, når du vil give udtryk for dine følelser, hvilket hænger sammen med en usikkerhedsfølelse. Dette er Saturns måde at tvinge dig til at finde sikkerheden inde i dig selv, hvilket er en uvurderlig evne at opnå. Imidlertid kan Saturns tendens til selvfornægtelse og hæmninger tage modet fra dig, så du ikke tør tro på dine følelser eller på kærlighedsforhold, som ellers giver dig følelsesmæssig næring, og hvis dette sker, slår Månen igen med fysiske problemer og forskellige former for depression. Det kræver megen indre styrke og mod at bringe de positive sider frem i dette aspekt.”

”Du har en skjult frygt for din egen magt, og måske overfører du denne frygt til et had til institutioner, som forekommer dig at dominere og kontrollere mennesker. Dine intense følelser, som f.eks. vrede, jalousi og seksuelt begær, vil muligvis forekomme dig uanstændige eller truende, og du kæmper for at holde dem under kontrol.”

”Du vil blive konfronteret med udfordrende situationer, der tvinger dig til at reagere med dine instinkter og ikke med dit hoved. For at du kan opdage dine indre ressourcer og udvikle din identitet, kræves en god portion emotionel oprigtighed, og at du viser respekt for dine egne følelser. Du er i besiddelse af en meget lidenskabelig natur, og dette vil til tider kunne tage magten fra dig. Denne lidenskab giver dig en enorm viljestyrke og en evne til at møde vanskelige situationer med et stort mod.”

”Det ansigt, du lader omverdenen se, viser en original og særpræget person, der ikke uden videre vil tilpasse sig samfundets forventninger. Du har måske en speciel måde at optræde på eller har nogle utraditionelle forhold til andre mennesker... ...Undertiden føler du, at folk ikke forstår dig, hvilket måske skyldes, at dine idéer er forud for din tid. Andre mennesker oplever dig som spændende og udfordrende og er modtagelige for din inspiration og dine spontane indfald.”

”Du vil være tilbøjelig til at vælge en partner, der skiller sig ud fra mængden. Du bliver tiltrukket af talentfulde og udadvendte mennesker, hvis popularitet og generøsitet omgiver dig med varme og fortrolighed. Selv om du nogle gange kan finde sådanne typer alt for egoistiske og selvoptagede, så bifalder du alligevel deres evne til at vise originalitet og kreativitet. Du kan have megen glæde og lære meget af et parforhold med en kærlig og loyal partner, selv om du sikkert kræver en masse frihed og gensidig tolerance. Dit liv er orienteret imod at bringe din individualitet til udtryk og yde dit unikke bidrag til verden.”

”Dine følelser spiller en stor rolle for det billede af dig selv, du viser omverdenen. Når du er nedtrykt eller ulykkelig, har du en tendens til at søge trøst og bekræftelse hos andre. Din følelsesmæssige holdning til livet gør dig meget subjektiv, og alt for megen opmærksomhed på dine egne behov kan føre til, at du taber det overordnede perspektiv af syne. Din fantasi og din medfølende interesse i andre mennesker er medfødte gaver, som du kan bruge til at sætte dit præg på omverdenen.”

”Sex kan være et sundt middel til at forløse dine mere primitive følelser, men kan også blive brugt som et våben i en magtkamp, hvor begge parter prøver at få kontrollen. Under alle omstændigheder er det sandsynligt, at sex vil være et vigtigt element i dine parforhold, og at disse vil være læsset med intense følelser.”

”Du har arvet en fordomsfri og nysgerrig indstilling til livet.”

”Du vil gerne selv have kommandoen over dine finanser og besiddelser. Når du ønsker dig noget, er du tilbøjelig til at efterstræbe det direkte og aktivt. Du kan være meget generøs med dine ressourcer,måske endda på grænsen til det ødsle og uansvarlige.”

”I seksuelle forhold søger du harmoni og æstetisk nydelse, og du vil gerne knytte dig til et andet menneske på en dyb og intim måde.”

”Når du ser noget, som du ønsker dig, er du tilbøjelig til at gå til sagen med det samme. Dine besiddelser er for dig midler til styrke og magt, og du er normalt ikke indstillet på at være fælles med andre om tingene. Når det drejer sig om materielle ting, vil du kunne være tilbøjelig til at forveksle formål og middel og måske være noget hårdkogt i din måde at erhverve dig rigdom på. På den positive side tæller, at du gerne vil være ærlig om dine ønsker og begær, og at du gør god brug af din energi og dine talenter i efterstræbelsen af de ting, der betyder noget for dig.”

”Du har en utraditionel indstilling til sex og andre former for intimt samvær, og du søger måske at overvinde dit instinktive fysiske begær og dine følelsesmæssige drifter til gunst for et højere formål. Du vil kunne blive særlig tiltrukket af metafysiske emner som middel til at forstå din indre verden. Dine seksuelle partnere vil sikkert være højt udviklede mennesker, der giver dig nye perspektiver og idéer om tilværelsen. Traditionelt ægteskab kan forekomme begrænsende, og du vil måske gå ind for åbne forhold eller kollektive måder at leve på, eller du vil muligvis helt forkaste idéen om parforhold.”

”Du forarbejder information på en langsom og omhyggelig måde, og du bruger i høj grad dine sanser til at registrere impulser fra omgivelserne, idet du så at sige får færten af, hvad der foregår omkring dig. At lære noget kan være en fornøjelse for dig, hvis du får lov til at gøre tingene i dit eget tempo. Du er bevidst om den magt, der ligger i viden og information. At rejse eller på anden måde opleve noget, der udvider din horisont, kan have en dyb transformerende virkning på dig og bringe dig i kontakt med dine indre følelser og din spirituelle tro.”

”Du har sikkert en mangfoldighed af interesser, som giver næring til din medfødte nysgerrighed, og du har en evne til at udtrykke den barnlige og legende side af din personlighed i samvær med børn i alle aldre. Du ønsker udfordringer både fysisk og mentalt, og din foretrukne fritidsbeskæftigelse kan derfor udmærket være af en intellektuel natur. Ligeledes vil dine romantiske forhold kunne indeholde et stærkt element af venskab og overensstemmelse på det mentale plan.”

”Venner og andre med lignende interesser og idéer kan hjælpe dig til at udvikle din personlige identitet, og du vil kunne få stor indflydelse på de mennesker, der omgiver dig. Dog er der en fare for, at du taber kontakten med din egen individualitet, hvis du identificerer dig alt for stærkt med en gruppe eller et kollektivt mål, og det er derfor vigtigt, at du skelner klart imellem dine egne personlige mål og gruppens mål.”

”Du kan værdsætte og finde skønhed på områder, der er skjulte, vanskeligt tilgængelige og mystiske.”

”Et almindeligt borgerligt forhold forekommer kedsommeligt sammenlignet med dine strålende drømme og idealer. Du har en evne til at finde skønhed i alle ting.”
Louise