Avlstjeneste

DK* Nicojama's Willow Wimi, f. 17.09.2008
Blåmasket, SBI a

I daglig tale kalder vi ham for "Blåmann"
Han er vores nuværende avlshan. Han er tilgængelig for avlstjeneste
i begrænset omfang

Linjer fra Holland
Katteriet NL Donkersnoet
 
FIV FELV attest, kopi af hunkattens stamtavle eller andre attester, skal altid, forvises indenparring finder sted, ellerpå forlangende.

Det er en selvfølge, at killinger efter vores avlshanner sælges med stamtavler
og at vores kriterier overholdes, mundtlig såvel som skriftlig.

Aftalt parringsgebyr betales inden levering af hunkatten. Der bliver ikke
 underskrevet parringsattest før gebyr er betalt.

Hunkatteejer skal selv sørge for, at udfylde og underskrive ansøgningspapirene om stamtavler,  inden de oversendes til mig for underskrivning. Dvs at både antal,
farve, navn og afkrydsning for åben/lukket stambog er udfyldt i henhold
til aftalerne der allerede er underskrevet af han og hunkatteejer.

Hankatteejer er gerne behjælpelig med at udfylde disse papirer hvis det er ønskeligt.

Vi forbeholder os retten til at afvise hunkatte.


© Copyright (N) Miridania's
Karina Larsen | - Denmark | Tlf.: +45 426 18 338 | n.miridanias@gmail.com