Serier / Regionsløbene / Region Syddanmark

Region Syddanmark

Centrale oplysninger:

7. juli 2023 kl. 0830 / kl. 0900
Adresse: Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg (lige sydøst for på grusparkering)
Ruten: 10,55 km
Overnatningsmulighed: Sulkendrup Mølle el. samme som dagen før
Kredit/Hjælp: David Bredo/Henrik Birkedal
 
Bemærk start kl. 0830 på marathon, såfremt man forventer at bruge +4.30 timer.
Dette grundet den lange transporttid til Holstebro + fællesspisning.
 
Østerø Sø, som ruten tager udgangspunkt rundtom, udgør den centrale del af Natura 2000-området nr. 115 Østerø Sø på 57 hektar, der ud over søen også omfatter kystlaguner, strandsøer, strandvolde og strandenge. Der er opført et fugletårn ved østsiden af søen, hvorfra der er et godt overblik over området. Området er et vigtigt yngle- og fourageringsområde for mange ande- og vadefugle, og på strandengene er der en artsrig vegetation.

På vestsiden af søen ligger Slipshavn Skov, mod nord ligger resterne af den gamle færgehavn, den tidligere isbådsstation og motorvejen med storebæltsforbindelsen; yderst på halvøen mod øst ligger Knudshoved Fyr, og en rekonstruktion af det gamle vippefyr. Mod sydvest ligger Slipshavn og Nyborg Fjord.

Hele Knudshoved blev fredet i 2004 og fredningen dækker 210 hektar.
 
På halvøen Knudshovd fra 1957-1998 gik færgeruten Halsskov-Knudshoved herfra til Sjælland, og i 1997 åbnede Storebæltsforbindelsens jernbanedel. Da vejforbindelsen åbnede, lukkede færgen.
 
I øvrigt vil vi løbe på Hjeljevej i vestlig retning, hvilket synes kedeligt for mange. Men tænk da på, at den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund fandt sted netop der for godt et år siden. Tour de France feltet havde netop kørt over Storebæltsbroen, inden man kom til det dramatiske opløb på Storebæltsvej, hvor hollandske Fabio Jakobsen vandt 2. etape.

Etapen huskes for mange utrolig smukke billeder af Danmark badet i solskin, et hav af tilskuere, Kongeskibet Dannebrog, der passerede under Storebæltsbroen samtidig med Mærsk Mc-Kinney Møller skibet den modsatte vej. Af cykelfans var det nok alligevel Magnus Corts prikkede bjergtrøje.