Serier / Regionsløbene / Region Sjælland

Region Sjælland

Centrale oplysninger:
 
6. juli 2023 kl. 0900
Adresse: Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Ruten: 10,55 km (let trail)
Overnatningsmulighed: Comwell Sorø, Rainbows End B&B
Kredit/Hjælp: David Bredo
 
Kongskilde Naturcenter er beliggende i den nordvestligste del af Tystrup-Bavelse Søerne. Denne del af den absolut sydligste del af Sorø Kommune, inden det skifter til Næstved. I den nordvestligste del af Tystrup Sø findes Sorøs eneste og mest efterspurgte bade-/sandstrand (Sorø Sø ved Parnas og Skjolden (v. Restaurant Støvletkatrines Hus) er også yndede badedestinationer, men uden sand).
 
Mellem Sorø og Næstved kan man opleve nogle af de mest dramatiske naturscenerier på Midtsjælland. Landskabet er så særpræget og værdifuldt, at området blev delvist fredet allerede i begyndelsen af 1960'erne med henblik på at give det status af naturpark. Naturstyrelsen ejer i dag ca. 390 ha af området fordelt på tre lokaliteter: Kongskilde-Frederikskilde, Hørhaven og Suserup. Ved Tystrup-Bavelse forvandler det blide, midtsjællandske landbrugsland sig til et istidslandskab med bakker, ældgammel skov, søer og Sjællands største å, Suså.

En isstrøm fra nordøst dannede områdets store bakkestrøg for omkring 22.000 år siden. Fem tusinde år senere kom en ny isstrøm og smeltevandet herfra gravede dalen, hvor Tystrup Sø er nu.
 
Fugleliv: Søerne og deres omgivelser med skove, enge og marker kan hele året igennem vise et meget rigt og varieret fugleliv.
I yngletiden er der i skovene en del arter af typiske skovfugle, deriblandt rovfugle og ugler.
Suserup Skov rummer p.g.a. sin særlige natur hulrugende fuglearter som spætter, spætmejser, hulduer og broget fluesnapper.
Langs søernes bredder yngler lappedykkere, andefugle og forskellige rørskovsfugle, deriblandt også rørhøg.
Der yngler flere vadefuglearter. bl.a strandskader, rødben og stor præstekrave.
 
OBS. låger skal lukkes efter de passeres. Der er kvæg i foldene, men de er vant til mennesker.