Serier / Regionsløbene / Region Nordjylland

Region Nordjylland

Centrale oplysninger:
 
9. juli 2023 kl. 0900
Adresse: Rebildvej 46, 9520 Skørping
Ruten: 7,1 km Gravlev Sø
Overnatningsmulighed: Danhostel Rebild
Kredit/Hjælp: Maria Hummeluhr + veninde
 
Gravlev Sø er beliggende i Lindenborg Ådal ved Rold Skov. Søen (ca. 65 ha) har eksisteret siden istiden som en udposning på Lindenborg Å.
Man forsøgte forgæves at afvande søen i slutningen af 1800-tallet med ønsket om bølgende kornmarker, men måtte opgive idet stedet var fugtigt. I 1990'erne opgav man ønsket, søen genopstod og en naturgenopretning er en realitet med et enestående vådeområde som følge af nyfredning af Gravlevdalen og statslig opkøb.
 
Desuden ligger Thingbæk Kalkminer kun et 2 km fra Gravlev Sø. Et nu nedlagt mineområde under Rold Skov. Minedriften varede dog kun fra 1926 til ca. 1950, da rentabiliteten ikke var arbejdet værd. Besøgende har kunne se minerne siden 1935. Foruden Bundgaards Museum, der befinder sig i kalkminen nu, er der stadig en større bestand af flagermuse akkurat som i Mønsted og Daubjerg Klakgruber.
 
Yderligere 1 km fra Thingbæk Kalkminer ligger Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som netop er åbnet for offentligheden i foråret 2023. Museet består af en udstilling samt to kæmpestore ringe gravet dybt ind i Rold Skov på en stor bakke. Såfremt den Kolde Krig brød ud, skulle Danmarks regering, embedsmænd og monark regerer landet fra bunkeranlægget.
Koldkrigsmuseet er i sandhed et besøg værd, som dog skal bestilles i god tid. Besøget er yderst tankevækkende. Anlægget blev bygget til at kunne modstå atombomber, men hvad havde de 350 personer at vende tilbage til, såfremt der ikke var mere Danmark tilbage.