Musik og livsglædemedarbejder

I håb om at inspirere til flere stillinger som denne, deler jeg her min funktionsbeskrivelse:
 
Funktionsbeskrivelse:
 
Funktion: "Musik og livsglæde medarbejder" på plejehjemmet Vidtskuevej 6, Viby.

Kvalifikationer:

Musiklærer. Livsglad og sprudlende. Evner at arbejde selvstændigt herunder igangsætte og afslutte aktivitet.

Ansvar:

Musik og livsglæde medarbejderens hovedansvar er at være medskaber af det gode og meningsfulde hverdagsliv, hvor det er den enkelte beboers ønsker og behov, der er styrende. Musik og livsglædemedarbejderen arbejder med afsæt i MSO's strategi "de fem ledetråde" samt Kærlig kommune.

Opgaver:
 
Er sammen med beboerne om musik, sang og andre aktiviteter der giver mening og øger livsglæden samt livskvaliteten.

Motiverer beboeren til at tage del i et menings- og glædesfyldt hverdagsliv i plejehjemmet Vidtskuevej 6, samt skaber oplevelser og arrangementer både for den enkelte og gruppe af beboere som modtræk til ensomhed og kedsomhed.

Styrker samspil og interessefællesskaber blandt beboerne.

Deltager i beboercafé og pårørendecafé
 
Understøtter det, der giver liv, værdighed og individualitet.
 
Gør plejehjemmet Vidtskuevej 6 til stedet, der emmer af sjæl og liv - både i udtryk og i relationer.
 
Inddrager frivillige, familie, venner og personale i hverdagslivet på en måde, så de ikke er i tvivl om, hvordan de kan være en del af beboerens hverdagsliv.
 
Igangsætter sundhedsfremmende indsatser med udgangspunkt i beboerens interesser.
 
Samarbejder med frivillige, oplevelsesmedarbejdere, frivilligkoordinator, og forskellige råd.
 
Indgår i et tværfagligt samarbejde med det øvrige personale i plejehjemmet Vidtskuevej 6.
 
Koordinerer ½ times ekstra hjælp hver uge og udfylder registreringsskema til klippekortsordningen i plejehjemmet Vidtskuevej 6 i samråd med personalet.
 
Er opmærksom på beboernes netværk og gør viden om muligheder for deltagelse i samvær/aktivitet i plejehjemmet Vidtskuevej 6 let tilgængelig og let forståelig.
 
Opsøger nye måder til at udvikle værtskab i plejehjemmet Vidtskuevej 6 på.
 
Er nysgerrig og kaster sig ud i nye tiltag og eksperimenter og bliver klogere.
 
 
 
 
Aktivitetsliste
Her er en liste over nogle af de aktiviteter jeg faciliterer:

Musik quiz
Cykelture
Oplæring af frivillige cykelpiloter
Festuge med pynt, blomster i håret til personale og beboere, musik og særlige indslag.
Kæledyernes dag
Grillmad på plejehjem
Spillemænd
Fløjtespiller som én til én spiller sjælens tone
Besøgscirkler. En beboer får hjælp til at invitere til andre kaffe i egen lejlighed, som styrker fællesskabet, så der opstår nye venskaber.
Fællessang i alle afskygninger. Flere gange om ugen med små og store grupper, med og uden musik, pårørende og frivillige.
Babyrytmik på plejehjem
Babysalmesang i Kirken
Fortælling og kaffehygge
Jon fra Bagedysten bager hindbærroulade til alle beboere.
Dementvenlig Gudstjeneste på plejehjemmet med hjælp fra kirkens engle (et særligt hold af frivillige).
Tid med præsten. En gang om måneden er der besøgstid med præsten, hvor han besøger de enkelte beboere og vender stort og småt.
Besøgshunde
Besøgsvenner
Erindringsdans
Wellness
Massage
Morgensang én til en og fælles
Busture
Gåture
Strikkeklub
Jazz cafe
Masaier på plejehjem

Brasiliansk uge med eksotisk frugtsmagning og sambadansere på plejehjemmet.

Musikforedrag
Ølsmagning
Portvinssmagning
Pandekagens dag
Æblets dag
Koncerter med hjemmeværksorkestre, strygere, blæsere, symfoniorkester, jazzorkester og børne og voksenkor.
Fester
Julekalender med hyggelige ting fra nissen
Lucia, fastelavn, sommerkoncerter med børnehave og skolebørn.
Udflugter
Afdansningsbal med dansere udefra
Vietnametiske kvinder danser
Visning af folkedragter fra Malaysia
Bondegårdsbesøg
Musikalske postkort. Pårørende sender en mail til mig med en sang og en hilsen. Jeg udbringer denne hilsen og synger sangen eller spiller den på en bluetooth højtaler.
Tema-menu og samtale ved frokostbordet
Gå til bords - og tak for mad sang
Louise Svane | 8870 Langå  | Tlf.: 28 60 80 85 | louisebsvane@hotmail.com