Musik og livsglædemedarbejder

I håb om at inspirere til flere stillinger som denne, deler jeg her min funktionsbeskrivelse:
 
Funktionsbeskrivelse:
 
Funktion: "Musik og livsglæde medarbejder" på plejehjemmet Vidtskuevej 6, Viby.

Kvalifikationer:

Musiklærer. Livsglad og sprudlende. Evner at arbejde selvstændigt herunder igangsætte og afslutte aktivitet.

Ansvar:

Musik og livsglæde medarbejderens hovedansvar er at være medskaber af det gode og meningsfulde hverdagsliv, hvor det er den enkelte beboers ønsker og behov, der er styrende. Musik og livsglædemedarbejderen arbejder med afsæt i MSO's strategi "de fem ledetråde" samt Kærlig kommune.

Opgaver:
 
Er sammen med beboerne om musik, sang og andre aktiviteter der giver mening og øger livsglæden samt livskvaliteten.

Motiverer beboeren til at tage del i et menings- og glædesfyldt hverdagsliv i plejehjemmet Vidtskuevej 6, samt skaber oplevelser og arrangementer både for den enkelte og gruppe af beboere som modtræk til ensomhed og kedsomhed.

Styrker samspil og interessefællesskaber blandt beboerne.

Deltager i beboercafé og pårørendecafé
 
Understøtter det, der giver liv, værdighed og individualitet.
 
Gør plejehjemmet Vidtskuevej 6 til stedet, der emmer af sjæl og liv - både i udtryk og i relationer.
 
Inddrager frivillige, familie, venner og personale i hverdagslivet på en måde, så de ikke er i tvivl om, hvordan de kan være en del af beboerens hverdagsliv.
 
Igangsætter sundhedsfremmende indsatser med udgangspunkt i beboerens interesser.
 
Samarbejder med frivillige, oplevelsesmedarbejdere, frivilligkoordinator, og forskellige råd.
 
Indgår i et tværfagligt samarbejde med det øvrige personale i plejehjemmet Vidtskuevej 6.
 
Koordinerer ½ times ekstra hjælp hver uge og udfylder registreringsskema til klippekortsordningen i plejehjemmet Vidtskuevej 6 i samråd med personalet.
 
Er opmærksom på beboernes netværk og gør viden om muligheder for deltagelse i samvær/aktivitet i plejehjemmet Vidtskuevej 6 let tilgængelig og let forståelig.
 
Opsøger nye måder til at udvikle værtskab i plejehjemmet Vidtskuevej 6 på.
 
Er nysgerrig og kaster sig ud i nye tiltag og eksperimenter og bliver klogere.
Louise Svane | 8870 Langå  | Tlf.: 28 60 80 85 | louisebsvane@hotmail.com