Referencer

Christian Mahrt, 4323 6211
Team Kommunikation, Glostrup Kommune.

 

Lene Magnussen, 4323 6210
Direktør, Glostrup Kommune.

 

I venstre menu finder du oplysninger om min erfaring, mine værdier og om hvordan jeg ser min rolle i din virksomhed inden for de enkelte stillinger. Under ”Kronologisk CV” ser du en helt traditionel liste over min erhvervserfaring, mine uddannelser og kurser.

ANBEFALINGER

Lotte Olsen har en projektansættelse hos help2help. Det er en sand fornøjelse at arbejde sammen med Lotte.
Hun er utrolig effektiv og har et højt engagement og selvstændighed i de forskellige opgaver hun udfører med høj kvalitet. Ikke mindst er Lotte en teamplayer og meget vellidt blandt kollegaerne.
Opgaver Lotte varetager:
- Markedsføring
- Salgsmateriale
- Tekstoptimering
- Korrektur- Kommunikation
- Design og layout
- Redaktør på helpers magazine
- Ideudvikling
Lotte får min bedste anbefaling

Charlotte Winding - Stifter af help2help
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Lotte Olsen har sammen med sin gruppe på Mellemfolkeligt Samvirkes kursus ”Strategisk Kommunikator” udarbejdet en kommunikationsstrategi for udvalgte elementer i Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) deltagelse i demokratidebatten i forbindelse med Grundlovsjubilæet 2015.
Lotte og gruppen var utroligt lydhøre og gode til at forstå ”rekvirentens” situation og behov. De udviste stort engagement i opgaven, og de havde mange gode ideer af lige netop den type, der kan skubbe til og udvikle rutinetankegangen i vores organisation. Sammen med de øvrige gruppemedlemmer var Lotte inspirerende og overbevisende, da de præsenterede resultatet på et møde for en gruppe medarbejdere i DFS.
Kvaliteten af anbefalingerne var så høj, at vi DFS uden videre vil kunne bruge store dele af dem i vores arbejde i 2015.

Michael Voss, informationskonsulent DFS.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
I have worked with Lotte Olsen on a communication assignment for Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). We collaborated on a conceptual assignment, in which we creatively converted new and existing information into relevant external communications messages, as well as designing new visibility and communication opportunities for DFS.

At work, Lotte is naturally in charge and does this by taking a genuine interest in other people, approaching the team with warm sociability and sincerity. Focused on the task, she reframes problems with conviction, willpower, and the planning necessary to see complex tasks through to the end. As person, she is approachable, sensible and enjoys getting things done.

I would recommend her for a position, which requires excellent organizational skills, emotional intelligence and natural aptitude for leadership.
 
Julliette Lloren - MA in International Studies, measures Visibility, Awareness and Public Images.