Kaninklubben - Sæby Golfklub
 

Vejledning i fadderens opgaver

Tee-stedet

 • Bortset fra det første hul, registreres scoren for det forrige hul. Såfremt det er sidste hul går man væk fra green og registrerer scoren, for ikke at sinke spillet for det hold der kommer bagefter
 • Ved teestedet placeres bag ved siden af tee-stedet, og for at øge hastigheden tees der ud efterhånden som spillerne er klar, men der bør gøres opmærksom på honnør-reglerne.

Mellem Tee-stedet og Green

 • På vej op af fairway skal fadderen sikre, at spillerne ikke går foran de andre spilleres bolde, og derved udsætter sig selv for fare.
 • Fadderen skal sikre, at spilleren altid får udstyret med sig, så han/hun ikke på et tidspunkt skal bruge tid på at gå tilbage efter udstyret.
 • Fadderen må gerne informere kaninerne om, at når man har slået til bolden og går videre til bolden for at slå det næste slag, bør man overveje hvilket værktøj man vil anvende næste gang, så man kan være klar, når det er ens tur til at slå.
 • Der skal sikres, at såfremt en spiller har været i bunker, bliver der revet efter ham/hende. Riven skal placeres således at hele riven er i sandet af hensyn til greenkeeper.

Green

 • Når spillerne har slået bolden ind på green, skal spillerne placere vogn/bag ved siden af green på den side hvor skiltet ”Næste Tee” står. På hul 9 dog i modsatte side.
 • Den spiller, hvis bold ligger nærmest flaget, passer flaget, såfremt de øvrige spillere har behov herfor, ellers tager spilleren flaget op af hullet, og lægger flaget på et sted hvor det ikke er til gene for de øvrige spillere.
 • Er der en spiller der har opbrugt sine slag inden green, må denne spiller gerne være ”flagpasser”
 • Fadderen sikrer, at spillerne retter evt. nedslagsmærker op.
 • Den spiller der først får bolden i hul henter flaget, så det kan sættes på plads umiddelbart efter at den sidste spiller har fået bolden i hul.

HUSK FØRST AT REGISTRERE SCOREN PÅ NÆSTE TEE-STED

Sæby Golfklub Kaninklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | kaninklubben@outlook.com