Sommer program 2018.
 
Indendørs program 2018-19

Program 2017-18

Sommer 2018
                                    Træningsdage onsdage, hvis ikke andet er anført.
                                    Stævne program vil hænge på tavlen på skydebanen.
 
25. april- 5. sep.                     Træning 50 m. Jyderup Stadion         Fra kl. 18.30
Juni                                         200 m. skydning i Holbæk                 Fra kl. 18.00
                                               Pris pr. serie kr. 150.00. Tilmelding nødvendig.
                                               Indbydelse kommer senere.
13. juni                                   Midtvejsskydning med grill aften.       Fra kl. 18.30
Uge 28-29-30                         Sommerferie                                     Lukket.
1. august                                Træning 50m.                                     Fra kl. 18.30
Lørdag d. 8. sep.                    Fugleskydning                                    Kl.  9.30
Onsdag d. 12. sep                  15 m. træning i Jyderup Hallen          Fra kl. 18.30
 
 
Vinter 2018-2019
12. sep. – 27. mar.                15 m. træning i Jyderuphallen.            Fra kl. 18.30
17. oktober                             Efterårsferie Uge 42                           Lukket.
Lørdag 13. oktober                 Åbent hus. Skydningens dag.            Kl. 10.00- 15.00
14. november                         Midtvejsskydning Ungdom.                Fra kl. 18.30
12. december                         Juleskydning                                       Kl. 18.30
19/12 & 26/12                         Juleferie.                                            Lukket.
2. januar 2019                        15 m. træning i Jyderuphallen            Fra kl. 18.30
Mandag 21. januar                 Nytårs skydning. Voksne.                   Kl. 18.30
Uge 7                                      Vinterferie                                           Lukket
27. februar                              Fastelavnsskydning                           Kl. 18.30
6. mar. & 13. marts                 Klubmesterskab                                 Kl. 18.30
20. marts                                 Hyggeaften ungdom/senior
                                               Med præmie overrækkelse.                Kl. 18.30
27. marts                                Sidste træning vintersæson                Fra kl. 18.30
Marts/April                             Venskabsskydning Egebjerg               Jyderup
Onsdag 10. april                    Generalforsamling                               Kl. 19.00
Onsdag 24. april 2019           50 mtr. Jyderup Stadion                      Kl. 18.30