Regler for udlån af våben.

Regler for udlån af våben på skydebanen.

Våbenloven er blevet stammet og vi skal som skytteforening naturligvis overholde denne lovgivning, læs nedenfor hvad det betyder for dig.

For dig der ikke er medlem i foreningen og gerne vil prøve at skyde.

For at få lov til at skyde med vores salonrifler, skal du fremvise billede-ID og CPR-nummer bevis (f.eks. kørekort eller pas og sundhedskort/sygesikringskort).
Du kan prøve at skyde luft riffel uden at fremvise ID.
Du kan skyde 3 gange inden du skal melde dig ind i foreningen. Er du over 15 år skal du ud over indmeldelsen i foreningen ansøge om en SKV6 godkendelse, se nedenstående.

For medlemmer i foreningen:
Har du ikke en af følgende i foreningen og er over 15 år, skal du lave en SKV6 ansøgning:
Godkendt medlem af skytteforeningsbestyrelsen (SKV1)
Våbenpåtegning (SKV2 -det orange plastic kort)
Adgang til boksen (SKV3)
Transporttilladelse (SKV3)
Du kan skyde luft riffel uden at skulle have en SKV6 godkendelse.

Du skal selv søge SKV6 hvis du fortsat vil benytte vores foreningsvåben.

Hent SKV6 blanketten her:
https://www.dgi.dk/skv/vaabenregistrering/skv-blanketter

Udfyld, Oplysninger til blanketten:
Navn:Jyderup Skytteforening
Skv-nr: 000688
Postadresse: Elmegårdsparken, 4450 Jyderup
Formandens navn: John Schou Hansen.

Udskriv, Underskriv og Indsend som foreskrevet på side to af blanketten og medbring kvittering for ansøgningen. Alternativt kan du tage ansøgningen med på skydebanen og aflever blanketten til formanden, der sørger for at videresende ansøgningen.
Du skal til alle skydninger medbringe ID og hvis du er over 15 år din vandelsgodkendelse (SKV2, SKV3 eller SKV6) har du ikke modtaget godkendelsen endnu, skal du medbringe kvitteringen for ansøgningen.
Alle udlån af forenings- og private våben skal indskrives i våben logen på skydebanen.