Generalforsamling

Jyderup Skytteforening.
 
Generalforsamling 2020
 
1. Valg af dirigent:
    Jim Nielsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
     Brian Tiedt blev valgt som stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning:
    Jette Illemann fremlægger. Beretningen godkendt.
3. Regnskab:
    John S. Hansen fremlægger. Regnskab godkendt.
4. Indkomne forslag:
    4a Planer for det fremadrettede arbejde v/ Jette Illemann
    Vi vil styrke trænerne og opgradere uddannelser.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
    Valg af formand, Jette Illemann modtager ikke genvalg.
    John Schou Hansen blev foreslået og valgt.
    Valg af kasserer for 1 år.
    Jens Petersen blev foreslået og valgt for 1 år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
    Kaj Hansen og Pehr Rasmussen blev genvalgt.
6. Valg af suppleant, Carl Peter Dandanell modtager ikke genvalg.
    Michael Markussen blev foreslået og valgt.
7. Valg af en revisor for 2 år
    Lone Hansen blev genvalgt
8. Eventuelt:
    Bestyrelsen takkede Jette Illemann for mange års arbejde for foreningen.