Generalforsamling


Generalforsamling.
Jyderup Skytteforening.
Mandag den 24. april 2023 kl. 19.00


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag:
4a Planer for det fremadrettede arbejde.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer for 2 år.
Jens Petersen. Modtager genvalg.

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Poul Bruun Pedersen. Modtager ikke genvalg.
Allan Petersen. Modtager genvalg.
Jim Nielsen. Modtager genvalg.

6. Valg af suppleant:
Michael Markussen. Modtager genvalg.
Michael N. Petersen. Modtager genvalg.

7. Valg af revisor for 2 år:
Conni Damgaard. Modtager genvalg.

8. Eventuelt.