Generalforsamling

Jyderup Skytteforening.
 
Referat fra generalforsamling 9. april 2018
 
1. Valg af dirigent og referent.
     John Schou Hansen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
      Fremlagt af Jette Illemann og godkendt.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
      Fremlagt af Jim Nielsen og godkendt.
4. Indkomne forslag.
    4a. planer for det fremadrettede arbejde.
      Ingen indkomne forslag. Jette Illemann omtalte planer for fremtiden.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     Formand. Jette Illemann blev valgt.
     Kasserer. John Schou Hansen valgt for 1 år
     Bestyrelsesmedlemmer.
     Jim Nielsen valgt for 1 år.
     Kaj Hansen og Pehr Rasmussen valgt for 2 år.
6   Suppleant. Carl Peter Dandanell valgt.
7.  Revisor for 2 år. Lone Hansen blev genvalgt.
8.  Eventuelt.
      Der blev foreslået en arbejdsweekend på 50 meter banen.
      John Schou Hansen orienterede om 3 stævner , vi har deltaget i.


Referat fra generalforsamling 10. april 2017.

Referent: Carl Peter.

1. Valg af dirigent:
Carl Peter blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning:
Jette fremlagde beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:
Jim fremlagde regnskab.
Regnskab var ikke underskrevet af revisorer, det bliver gjort snarest.
Generalforsamling godkendte regnskab.

4. Indkomne forslag
4a. Planer for det fremadrettede arbejde:
Indhegning på 50m renoveres.
Have besøg af DGI konsulent til foreningsudvikling.
Måske faldmål på 50 m bane for at gøre skydning mere tiltrækkende.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: Jim blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Allan Petersen på valg, blev genvalgt.
Poul Bruun Pedersen er på valg, blev genvalgt.
Vakant bestyrelsespost, John Hansen blev valgt.

6. Valg af suppleant:
Carl Peter blev valgt.

7. Valg af revisor for 2 år:
Connie Damgaard på valg, blev genvalgt.

8. Eventuelt:
Jette havde medaljer med fra DGI landsdelsstævne, der var medaljer til Peter Gøtsche, Til John Hansen og til John Cunliffe.
Egon er blevet 85 år og inviterede til et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen.
Peter efterlyste en bedre introduktion for nye medlemmer.
John omtalte bord i hal 8/4 hvor Jyderups Fremtid har inviteret alle foreninger til møde for nye borgere i kommunen. Borgmesteren fra Holbæk Kommune bød velkommen.
Jette afsluttede generalforsamlingen med at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år og bød velkommen til John i bestyrelsen.