Virksomhedsudvikling

Mange virksomheder oplever en udfordring i virksomhedsudvikling. Signaler fra omverdenen er ofte uklare og de kan endog pege i modsatte retninger. Disse tendenser peger på et behov for at søge nye veje for virksomhedsudvikling, som kan bryde med gængse tankesæt og arbejdsformer.
 
Vi tilbyder en måde at bryde tankesæt og se tingene med nye øjne. Et møde med løse heste sætter tingene i perspektiv. Heste giver kontant respons og reagerer på attitude og energi.
 
Det giver mulighed for at finde nye veje - eller blive bevidst om at den vej man går, de mål man har sat, er nøglen til succes.
 
Vi benytter EAGALA metoden med et fagligt kompetent team indenfor leder- og organisationsudvikling. 
 
DOWNLOAD  produktsheet
 
Sociale kompetencer i fokus
 
CITAT udtaget LEDERNE:"Jo stærkere vi følelsesmæssigt er forbundet med et andet menneske, jo stærkere er den gensidige påvirkning. Størst ”udslagskraft” er der mellem mennesker, som tilbringer meget tid sammen eks. ægtefæller, arbejdsteams etc. 

Hjernens udsøgte modtagelighed gør, at vi ikke alene påvirker den andens følelser men hele biologien påvirkes på godt og ondt. Derfor er det helt centralt, at vi påtager os et ansvar for, hvordan vi påvirker disse andre. Særligt sensitive mennesker er gode til at opfange denne smitte, mens andre kan gå upåvirkede igennem nok så giftige situationer."

Ring til os på tlf. +4540366217

Hestenge
Skovsbyvej 16
5492 Vissenbjerg
Telefon: +45 40366217
Cvr: 26980224
+45 65968118
 
Hestenge | CVR: 26980224 | Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg  | Tlf.: +45 40366217 | info@hestenge.dk