Kommune / Koncept for kommune

Koncept for kommune

Hvad tilbyder Hestenge den enkelte borger der er psykisk sårbar og udsat?

Vores mål hos Hestenge er, at skabe beskæftigelsesmuligheder for mennesker med psykiske problemer; mennesker der er socialt udsat, har et misbrug - det kan eksempelvis være i et fleksjob, job med løntilskud, eller job under ordinære vilkår.

Vi ved, at mennesker med psykiske problemer kan have store vanskeligheder med at opfylde arbejdsmarkedets krav om at have en høj stresstærskel, være team-orienteret, fleksibel og omstillingsparat.

Hestenge møder det enkelte menneskes behov og har fokus på de ressourcer der er tilstede, med henblik på at udvikle disse, rettet mod afklaring og beskæftigelse.  

Vi tilbyder
Individuelle forløbmed fokus på den enkeltes behov. Individuelle forløb planlægges i samarbejde med visitator og terapeut hos Hestenge.

Vi tilbyder Udviklingsforløb, hvor formålet er, at afdække borgerens arbejdsmæssige og sociale færdigheder med henblik på at udarbejde en erhvervsprofil på den enkelte person. Heri ligger der et mål om, at afklare borgerens fremtidige muligheder og støttebehov.

Vi tilbyder også særlig Ressourceforløb med udgangspunkt i at styrke og udvikle borgerens personlige, sociale, faglige og specielle talenter – og dermed fastholde borgeren i en positiv og stabil udvikling.

Kontakt os for at høre nærmere
 
 
 
 
 
Hestenge | CVR: 26980224 | Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg  | Tlf.: +45 40366217 | info@hestenge.dk