Herredagen

Velkommen til Herredagen
Herredagen har efterhånden fungeret i mange år i Sæby Golfklub, og udvalget
har valgt at fortsætte konceptet, som det har kørt de senere år.
Vi vil gerne have nye spillere og i særdeleshed gerne have nye spillere med i C rækken, som er åben for alle herrer over 18 år, der er medlem af Sæby Golfklub. 

Så er du ny i klubben, så kom og spil med os.
 
 
Alle månedsafslutninger samt den sidste 18 hullers runde (ikke Eclectic) spilles fra BLÅ tee.
HUSK! Hvis du ønsker betaling for enkelt runder (40 kr.), så skal dette ske inden start på runden, og til dette formål har vi muliggjort MobilePay (24249814).

Tilmelding.
Tilmelding sker i Golfbox uge for uge senest søndag kl. 2000, hvor du i be-
mærkninger skriver hvilket tidspunkt du ca. ønsker at gå ud. Herredagens tider
er torsdag mellem 1400 og 1650, der kan undtagelsesvis spilles om formidda-
gen, tider hertil bliver fastsat under hensyn til eventuelle Greenfee spillere (evt.
undtagelser herfra kan du høre om hos udvalgsmedlemmerne).
Eftertilmeldinger: senest onsdag 18.00 ellers tæller de ikke med i Herredagens turneringer eller resultater, Sker ved mail til herredagen@outlook.dk
Startliste for tilmeldte vil være tilgængelig i Golfbox i løbet af tirsdag. Eftertilmel-
ding kommer ikke på startliste, og der skal man selv via Golfbox booke på en
bold.
Spillet.
På spilledagen skal du sørge for at kontrollere hvilken spilleform, der gælder for
dig pågældende spilledag. Dette bestemmes af hvilken række du spiller i.
Alle spillere fordeles i 3 rækker der bliver ca. lige store.
 
Vær opmærksom på hvilken række du spiller i
  • A-rækken spiller altid slagspil/putning i 18 hullers matcher.
  • B-rækken spiller skiftevis stableford/par 3 turnering og slagspil/putning.
  • C-rækken spiller altid stableford/par 3 turnering.
Der kan løbende ske ændringer i programmet, så sørg for at holde dig informe-
ret på hjemmesiden!
Efter matchen afleverer du dit korrekt udfyldte og underskrevne scorekort i her-
redagens postkasse. Kun andre deltagere i Herredagen kan være markør i
Turneringer i Herredagen.
Alle runder er tællende, men i tillæg til dette forsøger vi, at fastholde tidligere
spilleformer/konkurrencer over sæsonen.
- Eclectic-turneringen spilles over 8 runder, markeret med E i programmet, hvor
den bedste score opnået gennem året på hvert hul udgør den endelige slags-
pilsscore. Denne score fratrækkes ½ af spillerens spillehandicap på afslutnings-
dagen. Eclectic-runderne spilles med slagspil for A og B-rækken, stableford for
C-rækken.
- Årspoint gives efter relativ placering på spilledagen for hver række. De 15 bed-
ste placeringer tæller med
– så det betaler sig at deltage ofte!
 
Birdies/Eagles.
Som sidste år har vi valgt at præmiere alle birdies i B og C med en bold. Eagles præmieres med 2 flasker vin i alle rækker. Der er præmie til 1., 2. og 3. plads afhængig af antal deltagere i hver række. A rækken tilføres 1 ekstra præmie i form af 3 bolde til 3./4. pladsen afhængig af antal deltagere. Disse præmier overføres ikke fra måned til måned.

Månedsafslutning.
Den sidste torsdag i hver måned afholder vi fællesspisning med præmieuddeling. For at komme i betragtning til præmier skal man have betalt sit kontingent samt være til stede ved præmieuddelingen senest måneden efter præmien er vundet. På disse dage spilles der 9-hullers stableford matcher. . Fællesspisningen starter kl. 19.00.
 
Specielle begivenheder.
  • Venskabsmatch, mod Brønderslev i  juni 
  • Venskabsmatch,  mod Hals i august
  • (Se program for detaljer)
 
 
Kontingent.
Nye medlemmer af Herredagen kan spille April måned gratis som introduktion til
Herredagen. Ingen medlemmer af Herredagen kan dog vinde præmier uden at
have betalt.
Kontingent for hele året er 400 kr. som skal være betalt senest 3. spilledag man
deltager, dog inden første præmie kan modtages. Igen i år accepterer vi betaling
pr. gang, pris er 40 kr. per gang. Pengene afleverer du i kuvert med navn og
medlemsnummer i Herredagens postkasse eller via MobilePay 24249814)
inden du starter runden (scorekortet skal IKKE med i kuverten, det afleveres
separat uden kuvert).
Man kan når som helst skifte til helt år ved at indbetale resten op til fuld
sæsonpris.
Tilmelding i løbet af sæsonen er muligt, og sker det efter 1. august, så kan du
slippe med 150 kr. i kontingent.
Kontingentet indbetales på ovennævnte MobilePay eller på konto 4662-4662114731 i Danske Bank med tydelig angivelse af navn og medlemsnummer.

 

 

  

 
Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Att. Herredagen | Tlf.: +45 24249815 | herredagen@outlook.dk