MEST FOR MEDLEMMER / Nytteregler

Nytteregler

 
 
 

Nyttereglerfor 'Faste Batteri'
1.
Redskabscontainer, redskaber, fælleshus, fællesareal, opslagstavler og øvrigt
inventar stilles under medlemmernes beskyttelse.
2.
Trillebøre, trækvogne og græsslåmaskiner og andre fælles redskaber stilles
straks efter brugen tilbage.
3.
Køkkenaffald efterlades ikke i haverne a.h.t. rotterne. Containeren benyttes.
Grøntaffald lægges i havernes kompostkasse eller graves ned.
4.
Der forefindes en kompostkasse i alle haver. Kompostkassen anbringes fra
midten og bagud i haven.
5.
Vanding med slange er tilladt mellem kl. 17-10
6.
Haverne er påbegyndt, dvs. fræset/ gravet, gjort parat til plantning og såning,
inden 1. maj.
7.
Lågerne holdes låsede mellem kl. 20-10 (området er alm. offentligt
tilgængeligt i dagtimerne).
8.
Hunde (jvnf. alm. gældende lovgivning) føres i snor.
9.
Hver have rengører sin halvdel af de fællesgange, der støder op til haven.
10.
Bilkørsel er kun tilladt for af- og pålæsning, samt transport af handicappede.
Parkering i området er ikke tilladt.
11.
Der må ikke afbrændes affald i haverne.
12.
Vandtønderne tømmes og renses af de haver, der normalt benytter tønden,
før frosten sætter ind.

N/F Faste Batteri | CVR: 0036657367 | Ørestads Boulevard 8, DK-2300 København S. - Danmark