Fastligger / Fastligger reglement

Fastligger reglement

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
 
 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattende personer fra lejers husstand og 2 hjemmeboende børn under 18 år samt husdyr (1 hund).
 • Beboelse af permanent karakter er ikke tilladt. Pladsen må bebos i weekends, enkelte hverdage, små ferier samt i hovedferien.
 • Alle personer skal navngives, stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vogn.
 • Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt.
 • Du kan opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads.
 • På pladsen må der ikke lægges fliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Pladsen skal være pænt ryddet op hver gang den forlades.
 • Står vognen på pladsen efter 1/10, skal forteltet tages ned inden 1/10. Efter 1/10 må et evt. fortelt kun være af typen "vinterfortelt", der kan klare snetryk, vind og vejr. Det er af hensyn til til dine naboer, så forteltet ikke flyver væk og beskadiger andre vogne.
Afregning af strøm
 • El aflæses sidste dag i sæsonen, og regning sendes ud snarest efter.
Parkering
 • Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads
 • Bilen skal holdes indenfor campingenheden.
 • Har man ikke plads på enheden må man parkere på gårdspladsen.
 • Gæster parkere på gårdspladsen.
 • Om vinteren og i meget vådt vejr, parkeres på gårdspladsen.
 • Det er ikke tilladt, at oplade EL-biler på pladsen.
Affald
 • Affald skal i containeren som står ved udkørslen.
 • Flasker skal i flaskekassen ved siden af affaldscontaineren.
 • Storskrald skal på genbrugspladsen i Alme.
 • Haveaffald skal ikke i containeren, men på traileren.
Bommen
 • Bommen er lukket mellem kl. 22.00 og 07.00
 • Der må ikke køres bil på pladsen mellem kl. 22.00 og 7.00
 
 Gæster
 
Gæster skal melde sig i receptionen før besøg, hvilket i bedes sørge for, når i får gæster.
 
Daggæster voksen (7.00 - 22.00) kr. 20,-
Daggæster børn kr. 20,-
Overnattende gæster voksen (22.00 - 7.00) kr. 75,-
Overnattende gæster børn kr. 40,-
(Efter kl. 22.00 er det overnatningstakst.)  
Gæstekort til daggæster gældende for hele sæsonen kr. 500,-
Gæstekort til alle jeres overnattende børnebørn gældende
for hele sæsonen
kr. 800,-
Gæstekort til overnattende navngiven voksen gældende
for hele sæsonen
kr. 1.500,-
  
Klargøring af campingvogn m.m.
 • Alle campingvogne, fortelte samt opbevaringstelte SKAL være rengjorte og uden alger senest den 1. maj, og efterfølgende holdes rene og algefri gennem hele sæsonen.
Græsslåning
 • Det påhviler lejer at slå græs på det lejede areal.
 • Der skal slåes græs i sommersæsonen min. 1 gang hver 14. dag.
 • Har man ikke tid til selv at slå græs, kan man lave en græspasningsordning i en kortere periode eller hele sæsonen. Henvendelse i receptionen for yderligere oplysninger.
Fraflytning
 • Evt. opsigelse skal finde sted senest 1 måned før en sæson udløber, f.eks. ved vinteropbevaring/vinterplads, den 1. februar, og pladsen skal afleveres i ryddet og klargjort stand senest den 28. februar.
 • Har man bygget gulv i fortelt, skal dette fjernes og der skal reetableres med nyt græs, ved fraflytning.
 • Der vil ikke blive nogen refusion i forbindelse med fraflytning i løbet af en sæson.
Booker og betaler man for en sæsonplads, accepterer man samtidig Gilleleje Camping og Feriecenters reglementer.
 
Har du nogen spørgsmål, så kontakt os gerne.
  
 
 
 
Gilleleje Camping & Feriecenter | CVR: 37528250 | Bregnerødvej 21, 3250 Gilleleje - Danmark | Tlf.: +45 60905900 | info@gillelejecamping.dk