Kontakt Sanderum United

FC Odense
Mågebakken 199 R
5250 Odense SV
Telefon: 50690958
Cvr: 30787463
68450000214066
 
 
 

Arrangementer

Sanderum United
 
Sanderum United er et fælles udvalg mellem FC Odense og Sanderum Håndbold. 
Udvalgets formål er at gennemføre og drifte projekter der har til formål at understøtte træningsmulighederne lokalt for FC Odense og Sanderum Håndbold, og samtidig understøtte Sanderumskolens og lokalområdets mulighed for sport, leg og bevægelse.

Sanderum Uniteds første store projekt bliver at skaffe finansiering til en ny multibane på sportspladsen hvor den nuværende og nedslidte bane er beliggende. Multibanen skal udvides så den bliver 20 x 40 meter, og skal indeholde to håndboldmål, seks mini fodboldmål og basket kurve.

En ny, moderne og større multibane vil give FC Odenses børneafdeling mulighed for at spille udendørs fodbold året rundt og Sanderum Håndbold får mulighed for at udvide med udendørstræning på en fuld størrelse håndbold bane. Sanderumskolens elever får igennem en ny topmoderne multibane, mere plads til idræt, boldspil og leg i frikvartererne. Multibanen er selvfølgelig åben for alle når der ikke lige er træning af enten fodbold eller håndbold.
 
Både FC Odense og Sanderum Håndbold er i dag begrænset af de træningsrammer der er i hal og på eksisterende baner og multibaneprojektet vil således være med til fortsat at sikre at et attraktivt og lokalt tilbud indenfor breddeidrætten. Finansieringen af multibanen skal ske ved søgning af puljer og fonde.

Sponsorer

FC Odense | CVR: 30787463 | Mågebakken 199 R, 5250 Odense SV  | Tlf.: 50690958