Klubben / Bestyrelsen / Referater

Referater

Generalforsamling 2017
 
1. Valg af dirigent – Allan Nielsen
2. Formandens beretning.
3. Regnskab. - Indtægter 58.321,87. Udgifter 48.640,35 Resultat + 9.681,52
4. Fastsættelse af kontingent – forslag 600/400 kr. Vedtaget
5. Budget for 2017. indtægter 78.000 kr. – Udgifter 50.000 kr. Forventet overskud 28.000.
6. Indkommende forslag. Nedsættelse af sponsorudvalg – Der efterlyses medlemmer den næste månedstid. Nedsættelse af støtteforening, Casper Pedersen, Malte Bjørnskov Knudsen. Ind og udmeldelse kommer fremtidigt til at forgå via hjemmesiden. Bestyrelsen udvides fra fem til syv medlemmer. Kontingent hæves fra 550/350 til 600/400 kr.
7. Valg af Formand – Patrick Andresen fortsætter 1 år.
8. Valg af bestyrelse
Mads Jakobsen – 2 år
Lasse Møller Andersen – 2 år
Palle Hansen - 2 år
Peter Ø Hansen 1 år
Mathias Ovesen – år
9. Valg af Kasserer Allan Nielsen 2 år.
10. Valg af suppleanter. Torben Madsen og Malte B. Knudsen
11. Revisor Lasse Andersen 2 år. Revisor suppleant Mads Hansen 1 år.
12. Evt.
Der skal strammes op på betaling af drikkelse i klubhuset, der er underskud fordi at der ikke bliver betalt.
Der skal ryddes op efter sig selv i klubhuset.

Vi siger tak for god ro og orden.

FC Odense | CVR: 30787463 | Mågebakken 199 R, 5250 Odense SV  | Tlf.: 50690958