Bookmark and Share     English   
                   Faldsled havn
 
 
 
 
Havnens førstehjælpstaske er i fælleshuset.
 
OBS - OBS - OBS
Opdatering den 20 marts: 
Faldsled havn`s fælleshus og toietter er lukket ned da vi ikke kan overholde de retningslinjer sundhedstyrelsen har meddelt for at holde disse bygninger åben.
 
Som gæst kan man ikke betale for et evt. ophold på Faldsled havn via automaten, da den er ude af drift på grund af smittefare. Man kan betale for et ophold ved brug af vores mobilpay nummer. Dog kan man ikke få kort til fælleshuset og toiletterne, indtil videre. 
 
Havnefogeden kan nås på 2128 - 4960, uden for hendes mødetid på havnen.
 
Overstående er gældende indtil videre.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Hjælp ønskes.
Havnen kan ikke modtage gæster fra andre lande på grund af indrejseforbuddet.
 
Skulle de ske, at en udenlandsk båd anløber Faldsled havn, beder vi om at I kontakter Leila på 2128 - 4960 – eller undertegnede på 2012 - 1677.
 
Sker det, er det højst sandsynlig tyskere, som vanlig kommer talstærkt til påske og helt sikkert i god tro, hvorfor vi skal bede myndighederne om hjælp, til at de igen forlader Faldsled havn.
 
Rigspolitiet og FLID prøver at få sat en prop i denne trafik inden den kommer i gang, ved at skrive til de udenlandske havne der ligger tæt på os. De beder myndighederne i de respektive havne, om at informere deres medlemmer om, at de ikke kan sejle til Danmark og gør de, bliver de bedt om at rejse hjem igen straks.
 
Men hjælp os lige med at holde tjek på hvem der anløber vores havn.
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen
 
OBS. OBS.
Med henvisning til statsministerens pressemeddelelse onsdag aften vedr. Coronavirus aflyses havnens generalforsamling den 24. marts kl. 1930 i Svanninge sognegård.
Sæt istedet for kryds ved den 28 april : Da vi håber, at man får bekæmpet coronavirussen - har vi indtil videre får en ny dato til afvikling af havnens generalforsamling i Svanninge Sognegård. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 22. janaur 2020. Klik her
 
Kort over havnen med ønsker til lokalplanen. klik her 
 
Afgørelse vedr ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Faaborg-Midtfyn Kommune. klik her 
 
Aktiviteter på havnen i 2020. 
Fredag den 3. april kl. 7 - 12
Motorbådene lægges i fra morgenstunden. Tilmelding skal ske til Palle Knudsen.
Lørdag den 18. april kl. 15:
Standerhejsning i Sejlklubben.
Søndag den 19. april fra kl. 7 til kl. 17. 
Sejlklubben sætter både i vandet hele dagen.Tilmelding skal ske til Anders Søndergaard
Onsdag den 1. juli til lørdag den 4. juli 2020:   
Fjâllrâven afvikler vandretur med start fra Faldsled havn. 
Der vil være en del trafik af store busser da deltagerne bliver kørt til og fra Faldsled havn fra Svendborg.
Mandag den 13. juli 2020 kl. 20:
Visens skiber giver jubilæums koncert. Gratis adgang til koncerten - Der bliver sat telt op ved fælleshuset hvorfor man bare skal tage en stol med. 
Torsdag den 23. til den 25. juli.
Beboerforeningen afvikler byfest på havnen 
 
Planlæg sommeren 2020 ved at leje en plads i Faldsled havn:

Faldsled havn har 24 ledige pladser til leje i varierende størrelse. Pladsstørrelserne i havnen er fra 6 til 15 m. i længde og fra 1,5 til 2,5 m. i dybde. Er en plads eksemplevis 13,4 l x 3,9 bred og 2,5 dyb er indskuddet på pladsen 71.858 kr. Penge som man får retur når man opsiger ens lejemål og pladsen igen er lejet ud-

Ud over at et nyt medlem betaler et indskud på Kr. 550 pr. m3 vand, pladsen optager betaler man Kr. 1.950/år i årlig kontiegent som bruges til vedligeholdelse af havnen.

Man kan blandtander fra Faldsled havn sejle ud og ligge for svaj ved bøjer der er lagt ud til formålet ved Illumø. En hyggelig tur som man med lethed kan nå efter arbejdstiden.

Følgende kontrakt indgåes ved køb af en plads: Se kontrakt klik her

Pladsadministrator.

Palle Knudsen Mobil nr.5379 - 0119 ( efter kl 16 )
 
Indkøbsmuligheder.
Indkøb ved Min Købmand i Haastrup.
Hvis man ønsker at blive hentet og kørt til Købmanden I Haastrup, skal man meddele dette inden kl 15 til Min Købmand på tlf.62681085 som står for transporten.
Kl. 17 kommer der en bus og henter gæstesejlere gratis og når man er færdig med at handle bliver man kørt retur til havnen af købmanden.
 
Transport til Faaborg :
Der går ikke faste busser indtil Faaborg by, hvorfor man kan bestille en telebus. Alle kan bestille en telebus. Man skal bestille 2 time før man ønsker at blive afhentet.
Bestilling skal ske til fynbus` bestillingscentral på tlf. 6311 - 2255
 
Elforbrug om sommeren:
De medlemmer der ønsker deres stik i permanent hen over sommeren, skal betalingen derfor, på 500 kr.,ske via automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at stikket og kablet der anvendes skal være godkendt.
Elbrug om vinteren når bådene står på land kan tilkøbes og afregnes enten for det faktiske forbrug via måler man får udleveret eller ved at betale et engangsbeløb på 500 kr for hele vinteren 
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn.
 
Elforbrug på land , vinter:
Efter gentagende opfordringer fra I medlemmer om det var muligt, at der kan betales et engangsbeløb for strøm hen over vinteren, har vi besluttet, at De medlemmer der ønsker landstrøm tilkoblet permanent til deres båd når den står på land, kan dette ske ved betaling derfor i automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik / ledning. Prisen er 500 kr. men inkluderer ikke opvarmning af ens båd med elapperater.

For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et til to døgn. Husk at informere om at I har stik i i forbindelse med opladning.
 
Ansvarsforsikring af ens båd/ jolle henlagt i Faldsled havn.
Bestyrelsen bliver desværre nød til at bede om, at alle medlemmerne sender Forsikringspolice samt kvittering for betalingen af forsikringen til bestyrelsen.
Det er et krav når man er pladslejere i havnen, at man mindst har en ansvarsforsikring på ens båd/ jolle således man er forsikret hvis man skader andres både i havnen. Dette overholdes desværre ikke af alle, hvorfor vi beder om at få police og kvittering tilsendt enten via ordinær post eller på mail.
Derudover skal Medlemmerne huske, at hver gang de har betalt for et nyt år, skal kvitteringen deraf også tilsendes bestyrelsen, da erfaringerne desværre viser at man kan undlade at nytegne ens forsikring. 
Bestyrelsen
 
Forretningsorden ( 2019) for bestyrelsesarbejdet: klik her
Persondataansvarlig for havnen: Klik her
Opbevaring af regnskab ( 2019): klik her
Opbevaring af nye og gl. kontrakter ( 2019):klik her
Persondataforordning med Foreningslet: Klik her
Persondataforordningen med Bricksite: klik her
Persondataforordning med Beas: Klik her

Oplysningspligt om rettigheder : Klik her 

Tilføjelser til kontrakter: Klik her
Databehandler aftale med Palle Knudsen: Klik her 
Databehandler aftale med Havnefoged Leila Hansen: klik her
Databehandler aftale med Anette Poulsen : Klik her 
Databehandler aftale med Helle Melgaard: klik her

Stemningsbilleder fra Faldsled havn.

 
          
 
 
 
  
 

Takster

Døgntakster 2020 Preis pro Tag.
 

Bådlængder - Bootsläng.

Op til 10 meter(bis zu 10 meter)    

Kr. 125   Euro. 16,70

Op til 12 m. (bis zu 12 meter)

Kr 145   Euro 19,50

Op 14 m. (bis zu 14 meter) 

Kr. 165  Euro  22,10 

Op til 16 m. (bis zu 16 meter)
Kr. 185  Euro 24
Op til 18 m. (bis zu 18 meter)
Kr. 205 Euro 27,50
Over  18 meter ( ûber 18 meter)
kr. 235  Euro 31,45
 
Strømforbrug / Stromverbrauch både op til 18 meter: 
Kr. 20   Euro 3 
 

Strømforbrug / stromverbrauch for både over 18 meter

Kr. 50   Euro 6,69

 

Betaling kan kun ske med betalings/ kredit kort. MastekranAutocampere kan parkere på havnens areal efter anvisning fra havnefogden for

125 kr pr. døgn /Euro 16,73

Strømforbrug / Stromverbrauch:
Kr. 30 Euro 4

 

Man kan ikke, på Faldsled havn, få tømt ens spildevandstank fra ens autocamper. Man må søge imod størrer havne for at få tømt ens tank.
Det absolut ikke tilladt at tømme ens tanke henover et kloakdæksel i vejen.
 
 
Betaling for ophold (havnepenge) foregår via automaten, der er placeret ved havnefoged kontoret. 

Havnepenge skal betales senest kl. 19:00. Efter kl. 19:00, senest 1 time efter ankomst. Der foretages daglig kontrol med havneafgift, og manglende betaling kan medføre dobbelt havneafgift. Havnemyndighedens anvisninger skal altid følges.
 
Rengøring :
I hverdagene gøres der rent fra kl. 9 - 11
Lørdag/ søndag imellem kl. 11 -13.
I den periode er det ikke muligt at få et bad eller bruge fælleshuset. 
 
Brug for en mastekran?
Faldsled Havn tilbyder en række ydelser, som f.eks. mastekran, optagning/i-sætning fra mole mv. Se mere samt takster her
 
Langtidsleje
Ønsker du en fast plads i Faldsled Havn. Se mere her
  
Internetadgang på havnen. Klik her
 
Havnekiosken . klik her 
 
Fælleshuset. Klik her 
 
Tøjvask. Klik her 
 
Byt en bog. Klik her 
 
Indkøbsmuligheder: Klik her
 
Vedligeholdelsesplan frem til 2019: klik her
 
Referater fra bestyrelsesmøder. Klik her
 
 
 
Referat af mødet med Jordløse boldklub - kajakafdelingen: Klik her
 
Referat af samarbejdsmødet den 1. november 2016. Klik Her 
 

 

Samarbejdsaftale med beboerforeningen 2017:  klik her
 
Samarbejdsaftale med Jordløse boldklub, kajakafdeling - Klik her
 
Samarbejdsaftale med Sejlklubben - Klik her
 
Vedtægterne for havnen - klik her 
 
Affaldshåndtering plan samt modtagelse af affald: Klik her 
 
Formålet for foreningen " Faldsled havn" Klik her
 
     Vores hjertestarter hænger ved havnekontoret Når man åbner indtil selve hjertestarteren går en alarm i gang. Denne kan høres på det meste af havnens område, hvorfor der er god grund til, at være opmærksom, hvis alarmen pludselige lyder. Måske er der nogen der har brug for en hjælpende hånd. 
 
Klik her for at læse om, "Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne Land  "  
                             

Havnekontor

Havnekontoret:

 
 
Havnefoged: Leila Hansen 
Har kontortid dagligt fra den 1. marts til 1 maj fra kl. 8 - 10 på havnen.
 

Træffes ellers på: 

Telefon: +45 21284960 

E-mail: faldsledhavnefoged@gmail.com
 
Foreningen Faldsled Havn: 
Fiskerstræde 1,
5642 Millinge
CVR. NR 71914011
 
MobilePay nr: 445362 skal anvendes til betaling såfremt den varer man vil købe ikke kan afregnes for via automaten, da vi ikke modtager kontanter. 
 
 
Se havnen på De Gule Sider
 
Link til havnebestyrelsen
 
 

 

Besejling

Største skibe der kan besejle havnen
Ca.: 25m lang, 7m bred og 2½m i dybden.
 
Vigtigt:
Havnen bør kontaktes,hvis man vil anløbe havnen med skibe, der kræver mere plads end15 meter.
 
Klik på Vandstand og kabelbåker for mere information om disse forhold
Klik på Bådplads til salg, hvis du er interesseret i en fast plads i Faldsled Havn.

k

NYHED

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com