Co2 tilskud - hvad er det?

 
Der blev for nogle år siden oprettet en pulje hvori det kunne være muligt at låne nogle penge som kan efterfølgende kunne prøve på enten at lønne håndværkere eller bruge på at energiforbedre sin bolig. Ved at bruge pengene på at energiforbedre sin bolig, vil du i fremtiden kunne komme til at spare mange penge på din varmeregning.

Udover at kunne være heldig at få godkendt en ansøgning hvor du vil kunne få penge til at betale håndværkere, vil du ligeledes have et skattefradrag for det håndværkerarbejde som støtten ikke dækker.  

40% til håndværkerudgifter og 20% til energiforbedrende materialer
Det er muligt, gennem denne renoveringspulje, at få et tilskud der vil svarer til 40% af ens udgifter for at lønne håndværkerne.Energitilskud oversigt

Det er kun et maksimalt 40% og beløbet kan derfor være forskellige alt efter hvordan din ansøgning går hos puljen. Til de energiforbedrende materialer vil dette beløb dog være noget lavere, da du kun kan få dækket 20% af disse.

De 20% er igen som et maksimal


I takt med at de har lavet denne pulje, er der selvfølgelig også nogle forskellige regler som man skal overholde for at kunne få godkendt ens ansøgning. En af disse regler er, for at nævne et eksempel, ingen tilbygning.

Det gør at du kun har mulighed for at få reparationer på huset, isolering, få skiftet dit tag ud, få skiftet ruderne ud og lignende. Det der er princippet med denne renoveringspulje er at det skal ses som en hjælp til dem som ellers ikke ville have et økonomisk rådighedsbeløb til de selvsamme opgaver.

Der er dog også et maksimalt beløb som du kan få udbetalt, hvis du nu skulle ansøge om et særligt stort projekt. Dette beløb, for arbejdslønnen, vil maksimalt være på 15000.- danske kroner (Det er med moms).

Hvis det er for at forbedre dit energiforbrug vil du kun kunne ansøge om et maksimalt tilskud til materialer på 10000.- danske kroner.

Begge dele har også en minimumsudbetaling på 2000.- danske kroner.

Hvis du renovere klogt har du mulighed for at få mere ud af dit tilskud
Som vi allerede har nævnt kort, så har du mulighed for at udnytte dit tilskud mest muligt, hvis du blot tænker dig om og evt. kan lægge en kort plan for hvordan du vil gøre.

Et af disse måder hvorpå du kan få mere ud af dit tilskud – i form af penge – er hvis du bruger tilskuddet på at efterisolere dine vinduer, skifter vinduerne ud eller lign. Som gør at du i fremtiden vil komme til at spare på varmen.

Ved at sætte de helt rigtige ruder ind overalt i boligen kan du spare over 10% af din varmeregning om året, som du efterfølgende kan bruge til at investere i flere energiforbedrende projekter som du kan få lavet på din bolig.

Det ovenstående gælder særligt for gamle hus.

 

Hvad er CO2 tilskuddet for noget?

Ved at bruge dine penge på at energiforbedre sørger du også for at der vil komme et mindre CO2 udslip, hvilket vil gavne vores miljø og de fremtidige generationer som vil komme til at kæmpe med de mange miljøændringer der skyldes et højt CO2 forbrug. Derfor kaldes Energitilskuddet også for CO2tilskud

Ligeledes vil du, for hver forbedring du laver, komme til at spare ekstra penge på varmeregningen for hver gang. Gør du dette i en række år vil du derfor opleve at dit rådighedsbeløb er steget markant siden du startede.

Hvad har du mulighed for at søge tilskud til?
Det er, som nævnt, muligt at søge tilskud så du kan renovere enten boligens ydre eller indre rammer. Her har du en liste over det mest populære som der er blevet søgt tilskud til:


For boligens ydre rammer er der tale om energitilskud til:


Isolering eller udskiftning af husets tag. Dette gælder også for de forskellige tagrender og afløb.
Udskiftning af terrassedørenes ruder.
Efterisolering af ydervægge
For boligens indre rammer er der tale om:

Reparation eller effektivisering af ens køkken eller bad.
En effektiv brandsikring
Installation af varmepumpe og f.eks. nyt gasfyr
Installation af fjernvarme
Installation af solceller og solfangere
Forbedre dit varmeanlæg, eller skifte det ud med fx jordvarmepumper, naturgasfyr mv

Udover denne ’renoveringspulje’ er det også muligt at søge tilskud til en del andre projekter gennem andre puljer. Her kan du, alt efter hvad du vil søge tilskud til, undersøge dine muligheder på borgerservice, hos de forskellige energiselskaberne samt de mange puljer som der findes rundt omkring i landet.

Det som der særligt er vægt på i Danmark i øjeblikket er hvis du kører med elvarme eller et gammelt oliefyr. Her har du gode muligheder for at skifte til fjernvarme eller en anden miljøvenlig energikilde, således at du kommer til at bruge meget mindre energi og udgiver mindre CO2.

Ansøgning om Energitilskud
 
Du ansøger om energitilskud igennem hjemmesiden Energikoeb.dk.
Her kan du let indsende din ansøgning og få en forhåndsgodkendelse, så du hurtigt kan gå i gang med din projekt.
Når du er færdig, logger du ind i deres system og indsender dokumentation og 4-6 uger efter modtager du det skattefrie energitilskud.

Læs meget mere om hvordan du ansøger energitilskud på Energikoeb.dk
 
 Gode sider om Energioptimering

LInktree.com
Danske hjemmesider i høj kvalitet

Instapaper Dk hjemmesider
Gode Danske hjememsider
Alt om C02 energibesparelser og tilskud