Lejeforhold / Ved ankomst

El & vand

Når du kommer til sommerhuset er der 2 ting du skal gøre:
  1. Åbne for vand
  2. Tænde for el
Du åbner og lukker for vandet i målerbrønden i forhaven ved siden af vandhanen.
  1. Løft plastikdæklet af
  2. Åbne = Det røde håndtag lodret
  3. Lukke = Det røde håndtag vandret

El

Du tænder og slukker for strømmen i el-skabet i annekset. Det er også her du finder ekstra sikringer og elpærer.
  • Du tænder ved at vippe den sorte knap op
  • Du slukker ved at trykke på den gule knap

Nøgler

Du finder nøgler til anneks, cykler og postkasse i det lille blå skab i mellemgangen til toilettet. Der står på nøglerne hvad de bruges til.
 
 
Judith Warny & Tim Bregning Karlsen | Troldager 2, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge - Danmark | Tlf.: 25481848 | tim@bregning.it