Etablert i 1983
 
3 ansatte
 
Hovedkontor i Mjøndalen
 
Hovedsatsningsområdet er katodisk
beskyttelse med påtrykt strøm og
offeranoder.
 
Eiere:
 
 
Strøm-Gundersen: 70%
 
 
Ansatte: 30%
Corroteam ble etablert i 1983. Vårt hovedkontor ligger i Mjøndalen. 
Hovedsatsningsområdet er katodisk beskyttelse ved hjelp påtrykt strøm og offer anoder.

Eierforhold:
Strøm-Gundersen AS: 70%
De ansatte: 30%

Katodisk beskyttelse

Hvordan virker katodisk beskyttelse?
 
Når stål i jord og vann korroderer, skjer dette ved små elektriske strømmer forlater ståloverflaten. De går i jord- og vannmassene f.eks. gjennom sår eller skader i belegget, for så å gå tilbake til ståloverflaten ved siden av. Disse punkter ligger tett i tett. Den katodiske beskyttelsen går i all enkelhet ut på å sende strøm motsatt vei fra jord eller vann på ståloverflaten. Ved at denne spenning er større og går mot korrosjonsstrømmens spenning, får ikke denne anledning til å forlate ståloverflaten. Det dannes et slags "elektrisk overtrykk" på utsiden. Man sier at overflaten blir polarisert.
 

Fagområder for katodisk beskyttelse

Sjøkabler
Havner og kaier
Vann og avløp
Bruer
Parkeringshus
Betong konstruksjoner
Svømmebasseng
Bygg på peler i sjø
Gasstank
Vindmølle/bølgekraft 

Selskapet

Corroteam har 30 års erfaring med katodisk beskyttelse ved hjelp av påtrykt strøm og offer anoder. Vi har opparbeidet oss en unik og meget god kompetanse på området.
 
Vi har levert anlegg til flere prestisje prosjekter og har en referanse liste vi er meget stolte av.
 
(c) 2012 Corroteam AS