Referat fra bestyrelsesmøde den 20. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost torsdag d 20. april kl 10.00 hos FOF

 

Til stede: Claus, Knud Erik, Jes, Bent, Bruno og Lisbeth T. Afbud fra Stig

 

1. Dagsorden godkendt

Præsentationsrunde da Knud Erik er nyt medlem.

2.

a) Bent Lunø valgt som formand 1 år frem.

b) Jes valgt som kasserer

c) Lisbeth sekretær

3. Drøftelse af Støttekredsen formål.

Det har vist sig svært at indhente midler fra fonde, men Knud Erik har mod på at prøve og vil derfor gerne have konkrete forslag at søge midler til. På næste møde hvor Bifrosts lærere er samlet besluttes hvilke forslag vi kunne tænke os penge til. Eksempelvis udflugter og større udstillingsprojekter. Knud Erik og Bruno vil derefter ansøge fonde. Formålet er at støtte op om Bifrosts elevers undervisning og gøre skolen mere kendt mm.

Bruno har arbejdet på en Bifrost brochure. Den sendes rundt til gennemkik.

Der søges ikke længere penge til Pers bog, da han gør dette privat.

Derudover må lærerne gerne komme med konkrete ideer til områder, hvor der kunne bruges praktisk hjælp på Bifrost.

På længere sigt arbejdes der på, at udleje Bifrost værker til firmaer mm.

 

 

Næste møde: Mandag d. 12. juni kl. 10.00  2017 hos FOF

 

Referent: Lisbeth