Støttekredsen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Bestyrelsens medlemmer pr. 03. marts 2022:
 
Formand: Bent Olesen 
Tidligere forstander på FOF

Kasserer: Jes Nicolajsen

Claus Ørsted
Cykelhandler og galleriejer. Medlem af bestyrelserne i Frisegruppen Randers  og Historisk Samfund for randers Amt.
 
Knud Erik Andersen
Pensioneret kriminalassistent og køreprøvesagkyndig - nu deltidsansat hos Kriminalforsorgen. 
 
Lærerrepræsentant:
Lisbeth Tingholm
Uddannet på Det Fynske Kunstakademi og har undervist på Bifrost i mere end 10 år.
 
Pårørenderepræsentant:
Lisbeth Juul Hansen
Mor til Heidi Brinch Juul Hansen, som er elev på Bifrost.
jJg er frivillig medarbejder hos Klub 85, sidder i pårørenderådet Randers syd
 
Kent Zahl
 
 
Suppleanter for et år:
Tage Overgaard 
Ole Petersen

 
Interne revisorer:
 Anne-Lise Andersen
 
Revisorsuplleant for et år:
Hans Ørsted