Aussien og Border Collien (BC) er to racer som ofte sammenlignes, Aussien høres f.eks. ofte betegnes som en BC-light, det er tilmed set at en tidligere Aussieejer sammenligne de to mht. mentalitet, arbejdsstil og hyrdning!
 
Både Aussien og BC'en er aktive, intelligente, loyale hyrdehunde, som begge er gode til at løse problemer og som kræver en del aktivering. Strukturelt besidder de også flere væsentlige ligheder. En Aussien er dog langt fra en BC, hverken strukturelt, mentalt eller arbejdsmæssigt og de bør derfor ikke sammenlignes!
 
 
Strukturelt:
 
 
Den forskel som de fleste først ligger mærke til er Aussiens til tider manglende hale. Dette træk er ikke observeret naturligt hos BC'en. Sammenligner man den gennemsnitlige Aussie, med den gennemsnitlige Border collie er der dog flere andre slående forskelle:
    Aussien er oftest højere og kraftigere bygget end en BC, den virker mere firkantet at se på i helhedsindtrykket og synes tættere bygget. BC'en derimod er bygget til fart og derfor mere rektangulær, lettere bygget og med mere udpræget opkneben underlinjen. 
   Ser man på hovedet har Aussien oftest en mere kuplet, noget bredere skalle, bedre defineret stop (overgangen mellem snude og hovedet), kortere snude, ofte større øre og mandelformet øjne. BC derimod kan måske virke lidt mere flad og spids i hovedet og øjnene er generelt runde og sidder tættere på hinanden. Der til kommer at BC'en kan have stående øre og være helt korthåret. Aussien derimod er oftest semilanghåret til langhåret og bør have mindst kipøre.
 
 
 Temperament og væsen
 
 
Både Aussien og BC er som nævnt aktive race, men generelt set er BC'en en mere energisk hund, der kræver mere aktivering og motion end en gennemsnits Aussie. Inden for Aussierne findes der også liner, som ikke er mere krævende end de kan holdes som familiehund for den aktive familie.
   Sammenligner man de to racer rent mentalt er der, groft set, særligt 4 områder hvor Aussien adskiller sig mentalt fra BC'en.
 
 En af de mest fremtrædende er nok Aussiens vagtinstinkt.
   Mange BC vil alarmere når der kommer gæster, men de blev oprindeligt ikke opdrættet til forsvar af ejendom og/eller besætning, så deres forsvar er deraf ofte begrænset til ressourceforsvar.
   Den oprindelige Aussie blev derimod avlet netop til at advare, men også til at beskytte ranchen, besætningen samt kvinder og børn. Vagtinstinkt er deraf hyppigt mere udpræget i Aussien set i forhold til BC og især Aussier af den oprindelige type kan være mere "standhaftige" på dette punkt.
 
En anden ting er, at Aussien kan være lidt af et kontrol freak. Den vil gerne have styr på alle små detaljer omkring den og er derfor en hund som ynder at holde øje med at alt er i orden i dens næromgivelser. Pga. af dette, samt muligvis forstærket af dens oprindelige erhverv som vogter, kan nogle Aussie gennemgå en periode, særligt i den følsomme tid fra 9 - 18 mdr., hvor den gør når den observere nye ting i sine vante omgivelser eller hvis vante ting fremtræder i, for den, helt nye situationer.
   Hos den voksne hund skal man ligeledes være opmærksom på at Aussien ofte udviser et langt større resourcheforsvar end BC.
 
Som hyrdehund er både BC'en og Aussien mentalt følsomme hunde, dvs. hunde som ikke reagere særlig godt på fysisk håndtering og/eller afrettelse, der bevidst eller ubevidst rettet mod hunden.
  Det er min erfaring at Aussien synes mere udpræget følsom på dette områder. Det forekommer således at en BC kan/vil fortsætte med at arbejde trods en hård reprimande, hvor Aussien ofte vil blive "ked af det" og bakker ud.
   Nogle Aussien kan også være mere signalfølsomme, dvs. følsomme overfor det, i hundeøje "dårlige/uhøflige hundesprog" vi mennesker ofte udviser når vi henvender sig til hunde.
 
 
   Sammenlignet med BC er Aussien også langt "kropslig", hvilket sandsynligvis hænger sammen med dens hyrdestil. En Aussie benytter under leg f.eks. hyppigt bodyslam (slå/støde med kroppen) og hop op på ryggen for at vælte modstanderen udbredt hos Aussien, hvor BC'ens leg er baseret på fart. Aussien er også oftest mere "kropslig" over for mennesket, f.eks. kan den være mere krævende/forlangende i deres anmodning om kontakt, enten ved at klaske en pote i skødet på en eller slet og ret hoppe op ad en. En BC er oftest lidt mere anstændig/sober i dens måde at anmode om kontakt.
 
En helt tredje ting er, at Aussien kan være temmelig verbal, ikke i den forstand at det generelt set er en hund som står og gør af al ting, men den har mange lyder, specielt under sociale begivenheder som f.eks. leg. Knurre, brumme, selv snerre under leg er rimelig udbredt hos Aussien og den kan derfor virke skræmmende, selv for en BC.
 
 
Træning og hundesport
 
 
Både Aussien og BC'en er gode træningsparter til diverse former for hundesport. De har begge let ved at lære, besidder hvad der (fejlagtigt) betegnes som will-to-please og begge ynder at lave noget med deres fører.
   Aussien har på det seneste, særligt af visse hundefolk!, desværre fået stemplet "uduelig sportshund, ikke egnet hvis man vil til top mv." på sig. Hvis man tror at træning med en Aussie, fordi den ligner BC af udseende, er ligesom at træne med en BC, så vil der opstå skuffelser. Selv om Aussien er super trænbar hund, så er træning af en Aussie meget forskellig fra en BC og den kan på flere områder også være svære at træne end en BC.
   Som BC'en er Aussien meget fokuseret på sin fører under træning, men både til træning og prøver ser man at mange Aussier har svært ved at holde 100 % fokus på føreren. Under f.eks. lineføring kan man ofte se at Aussien fra tid til anden kort fjerne fokus fra føreren og "scanner" omgivelserne. Dette er ikke tegn på dårligere arbejdsegenskaber hos Aussien, men simpelthen et udslag af Aussiens behov for at skulle have styr på alt det andet også. BC'en derimod er mere fokuseret på lige præcis den enkelte arbejdsopgave den skal løse i det specifikke øjeblik og kan derfor generelt set virke mere intens og fokuseret. Denne forskel skal sandsynligvis findes i dels den oprindelig Aussies multitask opgaver, men særligt tror jeg i deres meget forskellige hyrdestil (se nærmere herom herunder): Som en strong-eye hyrdehund er BC'en vant til at holde intens fokus på sin opgave (flytte fårene), mens Aussien kan løse sin opgave uden konstant at have direkte øjenkontakt med dyrene.
   En anden stor træningsmæssig forskel er at BC'en ofte kan finde reinforcement (belønning) i selve den aktivitet den udføre eller blot det at bevæge sig, selv det at gentage en øvelse kan virke belønnende for en BC. En Aussie derimod ser gerne til sin fører for anerkendelse og/eller belønning og gentage en øvelse, bevirker ofte at nedsat arbejdslyst eller sjusk. En BC kan deraf virke mere "behagesyg", ligesom den ofte har mere stamina under prøveaflæggelse.
   En sidste forskel bunder i at Aussien ofte ikke arbejder i nær samme fart som en BC. Det hænger dels sammen med at Aussien er pga. sin kraftigere bygning og oftere større pels er lidt mere langsommere i det og dels igen pga. forskellen i deres oprindelige erhverv og hyrdestil: BC'er en hyrdehund skabt til friland, Aussien til rancharbejde (se mere her under).
   I Danmark er der tradition for at købe en BC hvis man vil til tops inden for hundesport. Ingen tvivl om at det pga. ovenstående forskelle i racerne, nok er lettere at nå sådanne mål med en BC end en Aussie, men skeler vi til resten af Skandinavien, så er det muligt at nå til tops med en Aussie. Der findes f.eks. adskillige LP og AG champions i vores nabolande og det kan nævnes at i 2011 var både sølvmedaljevinderen ved det svenske mesterskab i AG og guldmedaljevinderen ved det norske - en Aussie. Så jo det er muligt at nå til tops med en Aussie :o)
 
 
Hyrdestil
 
 
Når man nævner ordet hyrdehund tænker de fleste på en Border Collie (BC) som krybende nærmere sig fårene og det er også den som folk altid referere til som værende verdens bedste hyrdehund. Desværre er Aussien, tilmed af en tidligere Aussieejer!!!, blevet betegnet en dårligere working hund fordi den sjældent er at finde i BC hyrdeprøver.
   En Aussie er også en eminent hyrdehund, den er bare lavet til et helt andet arbejdsområde, så det er ikke fair at sammenligne og sige at den ene race er bedre end den anden: de er hver de bedste til præcis det de er skabt til.
   BC er skabt til at arbejde med fritgående får, som ofte var af den lettere type. Den job bestod primært i samle, sortere og udplukke enkelte får på friland, men den har selvfølgelig også haft opgaver relateret til håndtering af får i indhegningerne omkring farmen. Aussien derimod er skabt som en mere allround ranch hund, hvis opgave var at flytte dyr, primært kvæg, fra den ene fold til den anden, holde dem således at indfangning og behandling var mulig, hjælpe til ved læsning samt ikke mindst bevogte både farmen, dens indbyggere og besætning. Den havde dog også opgaver relateret til at flytte store flokke af dyr fra et sted til et andet, f.eks. fra ranchen til toget/slagteren.
   Med baggrund i BC og Aussiens forskellige arbejdsområder eksistere der nogle fundamentale forskellige i den måde de to racer hyrde på og deraf også den måde de skal trænes på.
   En BC samler typisk fårene ved at spænde væk fra hyrden i en stor bue (outrun), slutte bag om flokken og vende dem mod hyrden og drive dem mod ham/hende ved at stirre på dem. Dens kropsholdning er lav under arbejde og den arbejder stille. Denne arbejdsstil kaldes at den benytter `eye´ (stirre på dyrene), hvilket er en typisk og unik arbejdsstil for BC (og working kelpies). Man kalder derfor en BC for en `strong-eye´ hyrdehunde. Denne hyrdestil kræver ofte at hunden får øjenkontakt med de dyr de skal flytte og når der skal trykkes (dvs. få dem til at flytte sig), foretrækker mange BC der af at gå til hovedet" på dyrene. Border Collien er deraf oftest hvad man kalder en `header´.
   Aussien er derimod `loose-eye´ hyrdehunde, dens holdning er opret og den driver flokken frem ved dens tilstedeværelse og om nødvendigt ved at snappe, gø eller slet og ret skubbe til dyrene (utroligt men sandt!), der findes dog også Aussien som kan benytte noget `eye´.