What happened


Wish Boats

Long durance performance opført på Kulturmødet 2018
Ideoplæg: Rikke Steen Mapstone

Performance-gruppen PS (Post Scriptum):
Andrew Zealey, Rikke Steen Mapstone, Anja Korsgaard.
Assisteret og dokumenteret af Nanna Thorhauge og Jais Hammerlund
 Tak for støtte til Nykøbing Mors Roklub og Kulturmødet Mors
 
 
Performancegroup PS (Post Scriptum) - Wish Boats 2018

Magic Mandorla

1 times performance for Pilgrim Mors, Ørding Strand.
maj 2018

Genopførelse af  performancen fra Kulturmødet 2017
 
#MagicMandorla #Investigating #PrimaMateria #NigredoAndAlbedo #TransformativeRubedo #AWalkOnTheBeach #PerformanceArt for #PilgrimMors #2018 #Transformation #Balance #Contrasts #Coexisting #SymbolismInArt #LifeIsSuffering #HealingFeeling #VesicaPiscis
#performedby @rikkesteenmapstone @andrewzealey @anjakorsgaarddk
 
Magic Mandorla Performance 2018 - PS - Ørding Strand, Mors Magic-Mandorla-PS-2018

At sætte spor

15. april - 3. juni 2018
Fællesudstilling på Dronninglund Kunstcenter med Parul Mohda, Anni Fiil, Kate Skjerning, Helga Thagaard og undertegnede.
 
Udstillingen er blevet til under et legatophold i Skagen. Emnet for udstillingen er de spor vi som kunstnere sætter på hinanden gennem samarbejdet samt de spor mennesker sætter i naturen og på hverandre i sjæl og sind.
Vi har arbejdet med papir-mediet og med Janteloven fra Aksel Sandemoses "En flygtning krydser sit spor" samt begrebet Tikkun Olam fra den jødiske kaballa - oprindeligt var Tikkun Olam et middel til at justere på ikke-efter-hensigten-fungerende love, men idag er det et selvstændigt begreb, der kan oversættes til "At hele/reparere verden".
 

Magic Mandorla - Where We Create

3-dages Bunkerlove-performance på Kulturmødet Mors.
24.-26. august 2017

Performet af Bunkerlove-kunstnerne:
Andrew Zealey, Rikke Steen Mapstone, Anja Korsgaard.

Vi støbte grundstenene, vi lagde fundamentet og på tredjedagen performede vi en magisk mandorla frem.

Magic Mandorla-projektet er en rejse og et redskab til generering og undersøgelse af grænser, kontraster og den iboende skabelsesenergi.

 Temaet for Kulturmødet 2017 var "At åbne op", og dette projekts intention har været via symboler at arbejde med skabelsesenergi, den uvished og sårbarhed, der ligger i at åbne op i tillid og tillade transformation. En hjerteåbning for tanker, følelser, refleksion og drømme om vores fælles fortid, nutid og fremtid. At åbne op for samarbejde, samskabelse og sameksistens mellem kunstens utopia og det omgivende samfund.
Udgangspunktet er vestkystens WW2-bunkere, men Mandorlaens magi er evigaktuel ifht de konstraster og konflikter, der præger vores samtid og konstant bringer os ud af balance, kræver vores opmærksomhed.

Symboler som Vesica Pisces, Pima Materia og Magnum Opus har dannet grundlag for projektet.

Mandorla-performancen blev bl.a. støttet:
Morsø Flisenedlægning, Klinikken Morsø Helse, Typographic, Morsø Maling, Genbrugsplads Mors, Projekthuset Mors samt Kulturmødet Mors.
 
Bunkerlove Magic Mandorla - At the end of the rope 
Magic Mandorla Bunkerlove performance - Andrew Zealey preparing rednessWhere We Create Magic Mandorla - Vesica Piscis fullfilling Magic Mandorla Bunkerlove - duality unites - Rikke Steen Mapstone & Anja Korsgaard

2016:

KK44 festival 2016 ved Kunstcentret Silkeborg Bad

Konceptuel oplevelseskunst af ceromoniel karakter med lys, lyd og skulpturen "ONDSKYLD - be yond guilt". Fakkelvandring, fløjtespil, lys-installation og afsluttende healing under træet ved Arnakke Kilden.
 
Medvirkende:
Lydlandskab.dk, Birgit Sofia Kjær, Nanna Thorhauge, Anja Korsgaard
 
 
 

4.-6. juni 2015:

Land-Shape

Deltog sammen med BunkerLove
i Land-Shape festivalen ved Hanstholm Fyr
Meet-up samt tidligere/kommende værker

Mandorla - landart - Anja Korsgaard
26. maj 2015:

Mandorla

Landart værk for Pilgrim Mors
 
Ved stranden for enden af  Hesterøroddevej på Mors

15. november - 21. december 2014:

"Udenfor / uden for"

Fælles juleudstilling for kunstnere fra Mors eller med tilknytning til Mors.
Morsø Kunstforening - www.mk61.dk
Holmen 7C, 7900 Nykøbing Mors
Se i øvrigt "Den rådne Banan" fra udstillingen.

Marianne Jelved og Anja Korsgaard på Kulturmødet på Mors 2014
21.-23. august 2014, Nykøbing Mors
Deltager i Land-Shape huset med
BunkerLove værk(er) på
 
Her sammen med kulturminister Marianne Jelved foran "Kunsten at skabe" fra 2013.

Søndag d. 6. juli 2014 - ifbm. BunkerLove Festivalerne
ved Vesterhavets bunkere, Hirtshals

Premiere på værket "ONDSKYLD - be yond guilt"

Læs i øvrigt en flig af mine tanker om og forud for ONDSKYLD her
 

 Fredag d. 30. juni 2014 på kysten ved Årbæk Mølle Strand, Ørding, Mors

Premiere på værket "Fugl og Fisk - Vi skaber verden nu"

ifbm. 5. dagen for  Pilgrim Mors pilgrimsvandring 2014 "Skabelsen"
 

Den 8. dør - Kunsten at skabe - Anja Korsgaard - Kulturmødet på Mors22. august 2013:

Den 8. dør - Kunsten at skabe

Bidrag til KulturMødet på Mors 2013
Værket står i dag ved indgangen til Musikværket, Nykøbing Mors

19. maj - 5. oktober 2013:

De 7 døre: FRIHED"De 7 døre - Valget er dit"

Land art for Pilgrim Mors
7 spirituelle værker og portaler til fordybelse og forståelse
Se mere på www.de7doere.dk