DE 7 DØRE - Valget er dit

Henover sommeren 2013 kunne man opleve 7 døre i landskabet på Mors.
 
De 7 døre blev til på foranledning af Kulturhus Sydvestmors ifbm. ønsket om et billedkunstnerisk dimension til Pilgrim Mors vandringen 2013.
Dørværket blev min egentlige debut i offentligheden. Det gengiver indtryk, udtryk, emotioner og tolkninger over de 7 pilgrimsord: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed.
 
Ud af de 7 døre voksede efterfølgende en ottende. Den bærer titlen:
"DEN 8. DØR - Kunsten at skabe" og er på sin vis en sammenfatning af de 7.
Grundpillen i værket, er en fabulering over hvordan vi for at give rum til skabelse er nødt til at give slip og gå tilbage til barnets tillidsfulde stadie, hvor flow og viljen til liv fører os. Tesen er, at forud for alt der skabes er en flod af bevidste eller intuitive valg, beslutninger, handlinger og ikke-handlinger, aktioner og reaktioner, som vi ikke hverken kan eller skal regne ud på forhånd.
 
Kunsten at skabe - den 8. dør - Anja KorsgaardDen 8. dør opfordrer til at starte forfra, at give slip, at gå/lade sig føre videre i tillid, når man har frygtet, ventet, kæmpet, holdt fast, håbet og tøvet længe nok.
Med årene vil menneskebarnet falme og tilbage vil stå en frønnet og forvitret dør med blot et svagt genskær af det, der var. Et Memento Mori.
 
Døren blev introduceret på Kulturmødet 2013, og står i dag foran Musikværket, Nykøbing Mors.