Alsingergildet kalder: Kom til ”en gemytle synda” med sang og sjove historier

2023-02-28 11:22
Sæt kryds i kalenderen søndag den 26. marts. Og glæd jer til en gemytle ættemærra med musik, fællessang, sjove historier, kaffe og brø’tort.

Alsingergildet har tidligere budt ind til en gemytle synda med stor succes – fyldt sal på Sønderborghus – og sådan håber gildet også, det bliver denne gang. Scenen sættes igen på Sønderborghus, hvor arrangementet begynder kl. 14 og varer et par timer.

Deltagerne kan glæde sig til at høre om den mest kendte, alsiske digter, Martin N. Hansen, hans forfatterskab, liv og sange. Der bliver naturligvis lejlighed til at synge nogle af hans sange – og et fint sanghæfte med hans sange kan tages med hjem. Gildesøster Tamira Mariann Jørgensen introducerer Martin N. Hansen, mens Alsingergildets husorkester ”Tre på Stribe” akkompagnerer til fællessangen.
Viceoldermand i Alsingergildet, Karin Jensen, fortæller sjove alsiske historier, skrevet af bl.a. Pæ Male i Mindbjerre og Wilhelm Deichgräber.
Gildebror Hans Jørgen Moos og hans kone, Elise Larsen, spiller og fortæller ”Pæ Blajs Mosik”, og det hele krydres med kaffe, brø’tort og fællessange.
I forbindelse med arrangementet vil der være mulighed for at se og købe Alsingergildets udgivelser og spil.

Billetter a 150 kr. kan bestilles hos Karin Jensen fra nu og senest 20. marts eller til der er udsolgt. Hun kan kontaktes på tlf. 61 74 93 70 eller på mail: gunnarjensen@bbsyd.dk.
Betaling sker kontant ved indgangen eller på MobilePay 40 36 03 07.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977