Alsingergildets Venner

2021-05-19 09:38
Alsingergildet, som er stiftet i 1946 for at fastholde alsisk sprog og kultur, tilbyder nu alsingere og andet godtfolk at blive en del af Alsingergildets Venner og dermed støtte arbejdet i gildet.

Du bliver én af Alsingergildets Venner ved at indbetale et støttebeløb på 50 kr. om året på Alsingergildets konto i Sydbank: 8011-0007461279.

Når du er registreret som ven af Alsingergildet, er du først og fremmest med til at bakke op om arbejdet i Alsingergildet, dvs. arbejdet med at udbrede kendskabet til og dermed fastholde den alsiske dialekt og den kultur, der kendetegner Als.
Alsingergildets arbejde består primært i at udgive bøger og artikler mm., vedligeholde gildets hjemmeside, invitere til arrangementer med og om alsisk dialekt og kultur samt synliggørelse ved at deltage i kulturnat og markeder mm.

Når du er med i Alsingergildets Venner, modtager du to gange om året pr. mail et nyhedsbrev med
• orientering om det seneste halvårlige gildeting
• kommende bogudgivelser - og
• kommende arrangementer.
(c) Alsingergildet - CVR: 21705977