Priser og Standard betingelser / Generelle Betingelser

Generelle Betingelser

Kundens tilfredshed er vores mål derfor
 
Vi aftaler afhentning til en tid og på et sted og vi får et navn og mob. Nummer på den person der skal aflevere pakken til os.
 
Der bliver sat en forventet ankomsttid ved modtagerens adresse samt et navn og kontakt nummer således at vi kan annoncere ankomst i god tid.
 
Den satte forventede ankomst tid er kun vejledende og vi kan IKKE holdes ansvarlig for forsinkelser der skyldes trafik, uheld, kødannelse, vind og vejr.
 
Vi bruger GPS tracking og dette vil blive brugt i dokumentationen hvis der bliver beregnet ventetid udover den aftalte pris.
 
Vi forventer at godset/pakken er parat når vi ankommer til den aftalte afhentnings tid, i modsat fald vil der blive faktureret ventepenge med 100 kr. pr. påbegyndt time dog ikke den første halve time som regnes for normal på og aflæsning.
 
Transporten må kun være af sådan størrelse og vægt at det er forsvarlig at læsse i en almindelig varebil.
 
På- og af læsning sker kun ind og ud af bilen der hvor bilen kan holde og enhver videre transport er helt kundens ansvar.
 
Kunden er forpligtet at sørge for forsvarlig emballering af pakken svarende til hvad den indeholder således at vare er beskyttet og bilen ikke udsættes for spild og snavs..
 
Transporten må ikke være Taxa kørsel, buskørsel eller farlig gods transport.
 
Vi har krav på at vide hvad pakken indeholde og om nødvendigt med selvsyn verificere at vi på ingen måde overtræder nogen som helst love eller forordninger.
 
Gods til lande udenfor EU skal have gyldig tolddeklaration. 
AJ Kurer / Axel Nilsson | CVR: 27497993 | Vrenderupvej 10, Fåborg, 6818 Årre - Danmark | Tlf.: 76 77 11 01 | axel.nilsson@live.dk