Priser og Standard betingelser / Beregn en vejledende pris

Beregn en vejledende pris

Fakturering finder normalt sted inden for 1-3 hverdage.
Betalingsbetingelser 8 dage netto.
 
Kontakt os pr. telefon for at få en pris på netop din transport
 
Pris eksempler for en transport :
 
Minimum per tur 180;- kr
 
 
Mellem Esbjerg og Vejle 700;- kr.
Mellem Esbjerg og Horsens 910;-kr.
Mellem Esbjerg og Kolding 560;- kr.
Mellem Esbjerg og Århus 1260;- kr
Mellem Esbjerg og Aalborg 2100;- kr.
Som en tommefinger regel brug da
http://www.ruteplanner-afstand.com            Transport i KM x 7,60 kr per km.
 
Til priserne tillægges moms.
Eventuelle bro og vejafgifter beregnes som retur.
AJ Kurer / Axel Nilsson | CVR: 27497993 | Vrenderupvej 10, Fåborg, 6818 Årre - Danmark | Tlf.: 76 77 11 01 | axel.nilsson@live.dk