Nyheder

Somalisk corona taskforce i Aarhus:

Flere tiltag for at dæmme op for

corona-smitten sættes i værk

 

 
 
 
 
 
 
Billeder fra mødet på Aarhus Rådhus 6.8. med stadsdirektør Niels Højberg
 
 
 
 
 
 

AarhuSomali og Aarhus

Kommune i fælles indsats mod

corona-smitte

Et møde mellem Aarhus-Borgmester Jacob Bundsgaard og AarhuSomalis talsmænd Abdirahman M. Iidle og Daud Hussein Ahmed d. 5. august mundede ud i en aftale om en fælles indsats for at stoppe spredning af corona-smitten.
 

Chokerende spredning af corona-virus

AarhuSomali vil hjælpe

myndighederne med information

og opsporing af smitte

 

Debatindlæg fra AarhuSomali til Jyllands-Posten:


Jo, der er stadig racisme

i Danmark – desværre

 

Stop den uansvarlige

buskørsel af skolebørn

Dansk-somaliske drengeAarhuSomali har i årevis sagt til politikerne i Aarhus Byråd: Stop den uansvarlige buskørsel af skolebørn fra Aarhus Vest til andre bydele. Nu viser forskning, at ordningen skade mere end den gavner.
Vi gentager: STOP BUSORDNINGEN!
 
 

Det er en skændsel at lægge

corona-krisens helte for had

Pia Kjærsgaard (DF) skriver negativt og stigmatiserende om ikke-vestlige indvandrere, især fra Somalia og Libanon, i en kronik i Information. Men hun leverer ingen dokumentation. Ovenikøbet er det folk fra netop disse lande, der har været frontpersonale under corona-krisen.

 
 

Tvivlsom statistik:


Er somaliere og normænd

mere kriminelle end andre?

På baggrund af en statistik om kriminalitet har Jyllands-Posten stillet spørgsmål til AarhuSomali om baggrunden for kriminalitet hos unge mænd med somalisk herkomst. Statistikken er lavet af Unitos og viser, at der er mange domme for kriminalitet hos yngre årgange af indvandrermænd.
AarhuSomali har problematiseret statistikken, der bl.a. viser, at unge mænd fra Norge er næsten dobbelt så kriminelle som unge mænd fra Danmark, altså dømt efter straffeloven ved 30 år.
 
 
Jyllands Posten skrev en ret nuanceret artikel om statistikken og dens indhold.
 
 
 
 
Inden artiklen blev skrevet stillede Jyllands-Posten nogle uddybende spørgsmål til AarhuSomali.
 
 
AarhuSomali:

Ny regering må og skal

afskaffe diskrimination

Danmarks nye regering må afskaffe den diskrimination, der gennem de senere år har infiltreret love og regler og praksis i Danmark. Det er folketingsvalgets klare tale, på lige fod med en øget klima-indsats, så det har AarhuSomali en klar forventning om.
 
 
 
 

Interesse for info om rettigheder

ved repatriering til Somalia

Der blev stillet mange spørgsmål ved info-mødet om repatriering d. 2.5.2019, og hos de fremmødte var der stor tilfredshed med, at man kunne få oplysninger om rettigheder og muligheder ved repatriering og følgende etablering i Somalia.
 

Zacharias er udvist fra Danmark

Zacharias er udvist fra Danmark

"Jeg er bange for Al-Shabab. De vil dræbe mig," siger Zacharias, der er udvist fra Danmark.
Siden 2014 har Zacharias boet i Danmark. Han har taget sprog- og integrationskurser og han har haft arbejde i tre år. Nu er han udvist, og han rejser til en usikker skæbne i Somalia.
 
 
Den gnavende frygt for udvisning
 
Offentligt møde om udvisning af dansk-somaliere
13.3.2019
Mange dansk-somaliere går rundt med gnavende frygt, der sætter sit negative præg på hverdagen. De frygter at få et brev, hvori der står, at de mister deres opholdstilladelse i Danmark. Frygten gør, at flere opsøger AarhuSomali for at få hjælp og vejledning. Hos en del bliver frygten til en meget svær virkelighed, når man pludselig mister tilladelsen til at opholde sig i Danmark, til at arbejde, til børnenes skolegang og meget mere.
 
Pressemeddelelse                  Mødeindkaldelse

Uværdigt med tvang

og etnisk udtynding

Debatindlæg fra AarhuSomali:
 
Et flertal i Aarhus Byråd vil vedtage en plan for udsatte boligområder, hvor 1000 familier, op mod 4000 mennesker, skal forflyttes med tvang. Der er i praksis tale om ”etnisk udtynding” hvor aarhusianere med såkaldt ”ikke vestlig baggrund” skal tvangs-spredes. Det er uværdigt i vores demokrati, og det skaber stor utryghed i mange familier, der i forvejen har en del problemer.
 
AarhuSomali appellerer til byrådsflertallet om at besinde sig og droppe tvangs-forflytnings planen.
 
 
 

Integration: Kun pisken tilbage

Mulki Hussein nomineret til Integrationsprisen i 2012
Da Aarhus Byråd i 2013 nedlagde Integrationsrådet, var det slut med at høre de etniske minoriteters holdning til integration, hvilket AarhuSomali dengang skarpt kritiserede. Nu vil byrådet også nedlægge Integrationsprisen, således at der ikke længere gives en gulerod i form af belønning for god integration. Det er helt galt, for så er der snart kun pisken tilbage.
 
AarhuSomali:
 

"Ghetto-plan"

diskriminerer

etniske minoriteter

 
 

AarhuSomali til AarhuSomali til konference i Berlin

konference i Berlin

AarhuSomali:AarhuSomali besøg fra USAs udenrigsministerium

Besøg fra Washington

 

Forsoning - AarhuSomali og Aarhus' borgmester:

Samarbejde om AarhuSomali møde med Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard 

positive forandringer

AarhuSomali og Aarhus' borgmester
har holdt forsonings-møde.
 
Borgmester Jacob Bundsgaard beklagede endnu en gang sine udtalelser i TV2 Østjylland om "somaliske analfabeter". Derefter fyldte den sag ikke meget på mødet, hvor der til gengæld blev diskuteret samarbejde mellem AarhuSomali og Aarhus Kommune om positive forandringer.
 
AarhuSomali i åbent brev til Aarhus' borgmester:

Kritik af udtalelse om somaliere

På baggrund af udtalelser af Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard i TV2 Østjylland, har AarhuSomali sendt et åbent brev til borgmesteren.
 
I interviewet udtaler Jacob Bundsgaard sig meget negativt om aarhusianere med somalisk baggrund, han taler om "somaliske analfabeter".
 
AarhuSomali har med en række debat- møder, i samarbejde med FO-Aarhus og kommunale top-embedsmænd i borgmesterens afdelinge, rakt hånden frem til dialog om integration og medborgerskab. På den baggrund er Jacob Bundsgaards udtalelser, som at få en spand koldt vand i hovedet.
 
 

Borgmesteren beklager udtalelse

I et meget hurtigt svar til AarhuSomali beklager Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard sine udtalelser til TV2 OJ.
 
"Jeg finder jeres reaktion helt forståelig og kan kun beklage, at jeg brugte en uheldig betegnelse, der kan medvirke til at stigmatisere jer som befolkningsgruppe," skriver Jacob Bundsgaard i sit svar.
 
Han understeger, at AarhuSomali gør en stor indsats mht. integration og medborgerskab, og så inviterer han repræsentanter fra AarhuSomali til et møde på hans kontor.
 
AarhuSomali har takket borgmesteren for hans svar og for hans invitation og vil hurtigst muligt arrangere at mødes med ham.
 
 

AarhuSomali:

Ja til et møde med borgmesteren

AarhuSomali siger ja til et møde med Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard med følgende udtalelse:
 
I AarhuSomali er vi tilfredse med borgmester Jacob Bundsgaards hurtige reaktion og svar på vores åbne brev til ham.
Vi er tilfredse med, at han erkender, at han har begået en fejl, og at han beklager sine udtalelser.
Vi noterer os, at borgmesteren anerkender, at AarhuSomali gør en stor indsats for bedre integration og medborgerskab, ligesom han skriver til os, at somaliere udgør et vigtigt bidrag til mangfoldigheden i Aarhus.
Vi har sagt ja tak til borgmesterens invitation til et møde mellem ham og repræsentanter for AarhuSomali. Det er vi ved at få arrangeret.

Abdirahman M. Iidle
Talsmand
AarhuSomali

Verdens AarhuSomali og verdens største avis

største

avis

interviewer

AarhuSomali

 
AarhuSomali har haft besøg af en journalist fra verdens største avis, den japanske The Yomiuri Shimbun, der har et dagligt oplag på mere end 10 millioner eksemplarer.
 
Chefen for avisens London kontor, Masahiro Sato, kom for at interviewe talspersoner fra AarhuSomali om, hvordan man forholder sig til radikalisering og indsatsen imod den.
 
Det blev til et timelangt interview i Somalisk Familieforenings lokaler. Her fortalte Mohamud Jama og Abdirahman Iidle fra AarhuSomali om det store arbejde, som AarhuSomali og de somaliske foreninger gør for at forbedre integration og forhindre radikalisering.
 
Hos AarhuSomali er der stor opbakning til dialog og tæt kontakt mellem myndigheder og foreninger, forældre og unge, og der er således stor opbakning til Aarhus Modellen.
 
Efter interviewet talte den japanske journalist med nogle unge hos familieforeningen.
 
 
 
 
Minde-højtidelighed for
 
terror-ofrene i København

Aarhus Byråd opfordrer til at deltage i mindehøjtidelighed på Rådhuspladsen i Aarhus mandag 16. februar kl. 18.00.
 
AarhuSomali, der repræsenterer 13 foreninger i Aarhus, tager på det kraftigste afstand fra terror og opfordrer til deltagelse.

"Vi er selv flygtet fra borgerkrig, sult og nød. Vi er på ingen måde interesserede i, at nogen skal ødelægge det fredelige land, Danmark, der nu er vores hjemland," siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.
 
Pressemeddelelse fra Aarhus Byråd:
 
AarhuSomali til POLRAD konference i Holland

AarhuSomali til international

konference i Holland

Tre medlemmer fra AarhuSomali har deltaget i en afsluttende international konference POLRAD (Polarisation / Radicalisation), der blev holdt i december i Groningen, Holland.
POLRAD projektet har kørt i to år og er støttet af EU. Til konferencen i Groningen var inviteret 250 nationale og internationale deltagere.
 
 

AarhuSomali har besøg fra USA

AarhuSomali havde torsdag d. 12. juni 2014 besøg af nogle betydningsfulde gæster fra USA. Det var arrangeret som et led i AarhuSomalis årelange samarbejde med Den Amerikanske Ambassade i Danmark.

En af gæsterne, Michale Fooks, var på besøg fra Washington i USA, hvor han arbejder i udenrigsministeriet. Han er leder af den gruppe, der tager sig af Somalia, og han er derfor en vigtig rådgiver for præsident Barack Obama og udenrigsminister John Kerry vedrørende USAs politik vedrørende Somalia.
 
AarhuSomali besøg fra USA
Repræsentanter for AarhuSomali viste stolt Aarhus frem for de amerikanske besøgende, der bl.a. så Aros og her rådhuset. Fra venstre er det Mohamud Jama, AarhuSomali, Andy Stark, vicekonsul på Den Amerikanske Ambassade, Hans Henrik Langkilde, Somalia Diaspora Organisation København og Michael Fooks, U.S. Department of State (udenrigsministeret).
 
Efter besøg i Somalisk Familieforening i Eckersbergsgade, med frokost og livlig snak, blev de amerikanske gæster vist rundt i Aarhus. Siden var der møde med en større gruppe somaliere i Globus1 i Gellerup. Emnet for mødet var USAs politik i Somalia, udviklingen i landet og herboende somalieres syn på dette. Der var mange spørgsmål til Michael Fooks, og flere gav udtryk for deres synspunkter mht. udviklingen i Somalia og dansk-somalieres rolle i  den forbindelse. Michael Fooks udtrykte stor glæde over at kunne udveksle synspunkter med somaliere i Danmark.
 
Besøget var arrangeret i samarbejde med Somalia Diaspora Organisation i København. Aftenen sluttede af med spisning.
 
 

AarhuSomali fik besøg fra

Holland

Modtaget af rådmand på rådhuset

AarhuSomali besøg fra Holland

AarhuSomali fik i april 2014 besøg fra Holland,
fra byen Groningen. De besøgende var fra Dutch Welfare Organisation
MJD og fra Somali Foundation SSG in Groningen.


Besøget varede to dage og der blev udvekslet erfaringer mht. integration af somaliere i Danmark og Holland. Det blev også snakket om de forskellige organisationers indsats og arbejde, og der blev diskuteret frivillig indsats, som AarhuSomali er fuldt og helt afhængig af.

AarhuSomali besøg fra Holland, modtaget af Bünyamin Simsek

I løbet af dagene i Aarhus blev AarhuSomlis besøgende fra Holland modtaget på Aarhus Rådhus af rådmand Bünyamin Simsek, som viste stor interesse for at tale med repræsentanterne fra AarhuSomali og de hollandske gæster.

Stop hetzen mod Tovshøjskolen


På en hetz-agtig facon har flere foreslået, at Tovshøjskolen i Aarhus skal nedlægges. Det er sket med den ene begrundelse, at alle eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

"I AarhuSomali er vi forfærdede over niveauet
i denne debat. Abdirahman M. Iidle, talsmdand AarhuSomaliTænk at man i fulde alvor kan foreslå en skole nedlagt med det ene argument, at børnene kommer fra en anden etnisk baggrund end dansk. Det er helt usagligt i forhold til skolens indsats og elevernes standpunkt. Og det er en helt usmagelig måde at diskutere på," siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.
                                                                              

Politikere svarer AarhuSomali

Bünyamin Simsek (V), børn- og ungerådmand:
"Børn er børn, vores børn er århusianske børn uanset deres eller deres forældres baggrund, som går i en århusiansk folkeskole."
 

Maria Sloth (EL) formand for børn- og ungeudvalget:
"Til orientering er vi helt enige om, at Tovshøjskolen ikke bør lukkes."
 

USA har fået sin første
 
somaliske politi-kvinde
 
Kadra Mohamed hedder den første somalisk-amerikanske politi-kvinde, som for nylig er udnævnt i byen St. Paul, der er en del af tvillingebyen Minneapolis - St. Paul i staten Minnesota. De to byer har en stor somalisk-amerikansk befolkningsgruppe, som deltager aktivt i byens liv.
 
"I somalisk kultur stræber kvinder ikke efter at blive politi-betjente," siger Kadra Mohamed til net-avisen Twincities.com. 
Hun tilføjer, at hun gerne vil være en god rollemodel for andre, især somaliske kvinder.
 
Læs mere om Kadra Mohamed (i nyt vindue - på engelsk)
 

Google har fået somalisk

oversættelse

Somalisk er et globalt sprog, som bruges af mange millioner mennesker verden over. I løbet af de seneste årtier har somalisk udviklet sig til at blive et meget brugt sprog på internettet. Det har medført, at Google nu har indføjet somalisk som et af de ca. 70 sprog, der er med i google translator.
 

Danmark opretter diplomatisk

forbindelse med Somalia

For først gang i over 20 år har Danmark formelt etableret diplomatisk forbindelse til Somalia.

Det skete 17. december 2013 i Mogadishu, hvor den danske ambassadør Geert Aagaard Andersen formelt afleverede sine officielle papir som repræsentant for Dronning Margrethe og for Danmark hos Somalias præsident Hassan Sheik Mohamud.

Dette kan meget vel få en vis betydning for de cirka 17.000 borgere i Danmark, der har somalisk baggrund.

Læs mere

Aarhus Byråd har nedlagt

Integrationsrådet

Flere politikere forsøgte at redde de etniske

minoriteters officielle talerør - men forgæves

Med Socialdemokraterne og SF i spidsen har et flertal i Aarhus Byråd besluttet at nedlægge Integrationsrådet fra årsskiftet 20013/14. Det skete på byrådsmødet d. 18.11.2013.

AarhuSomali stod sammen med flere andre etniske foreninger og Integrationsrådet bag en henvendelse til byrådet om, at forlænge Integrationsrådets eksistens ét år for at få tid til afklaring.


Venstre støttede dette og fremsatte et ændringsforslag med dette indhold.

Lykkes i Aarhus men ikke i FN

Venstres Bünyamin Simsek fremhævede, at rigtigt mange forskellige etniske foreninger er gået sammen om henvendelsen til byrådet. "FN har forsøgt at samle så bredt, uden held, men det er lykkedes her i Aarhus," sagde han.

Han understregede, at Integrationsrådet netop har den styrke, at medlemmerne kan nå ud til etniske miljøer og kroge i kommunen, som Aarhus Kommune aldrig kan nå ud til.

Jette Jensen fra Enhedslisten talte ligeledes varmt for, at Integrationsrådet skulle fortsætte, i hvert fald ét år mere, da der endnu ikke er oprettet et Medborgerskabsudvalg, som "nedlægnings-politikerne" blev ved med at henvise til som det nye forum for inddragelse af de etniske minoriteter.

Rabih Azad-Ahmad, De Radikale, har tidligere støttet, at Integrationsrådet skulle føres videre og udvikles. Han var fraværende ved byrådsmødet.

Borgmesterens modsatte holdning

På byrådsmødet d. 6.11. sagde Aarhus' socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard om Medborgerskabsudvalget: "Det bliver aldrig nogensinde en erstatning for et integrationsråd. Og det er heller ikke meningen."

På byrådsmødet d. 18.12. sagde borgmesteren helt modsat: "Vi skal have bedre inddragelse af de etniske minoriteter i vores by. Den opgave giver vi til Medborgerskabsudvalget."

SF'erens modsatte holdning

Konservative Marc Perera Christensen og Jette Skive fra Dansk Folkeparti rasede mod Integrationsrådet, og de frydede sig over, at det bliver nedlagt.

SF stemte for nedlæggelse. På vælgermødet, arrangeret af AarhuSomali, d. 16.11.2013 sagde SF'eren Claus Thomasbjerg, at han var imod nedlæggelse af Integrationsrådet. På byrådsmødet tav han og stemte for nedlæggelse.

Politikere gik imod deres parti

SF'eren Lone Norlander Smith viste derimod kvindemod og gik imod sit parti. Hun roste Venstres ændringsforslag og stemte imod nedlæggelse.

På samme måde var socialdemokraterne Hüseyin Arac og Anne Graversen imod deres parti-linie. De stemte begge imod nedlæggelse af Integrationsrådet og for Venstres forslag om forlængelse i ét år.

En kold klud i hovedet

Medlemmer af Integrationsrådet og aktive personer fra flere etniske foreninger har brugt meget tid og energi på forsøget på at overbevise byrådet om, at det er vigtigt fortsat at have Integrationsrådet som de etniske minoriteters officielle talerør og brobygger mellem dem og byrådet samt den kommunale forvaltning.

For dem var byråds-flertallets beslutning om at nedlægge Integrationsrådet som en kold klud i hovedet. Af mange i de etniske miljøer i Aarhus vil beslutningen blive opfattet sådan, at byrådet vender ryggen til de etniske minoriteter og deres foreninger og ikke ønsker at inddrage dem i demokratiet. Det føles mest af alt som om, byrådet ønsker at lukke munden på de etniske minoriteter.

Ny chance for at bevare

Integrationsrådet

 

Efter debatten onsdag aften (6.11.) i Aarhus Byråd er der stadig mulighed for, at Integrationsrådet bevares under én eller anden form. Hvor der var lagt op til en hurtig nedlæggelse af rådet på byrådsmødet, er holdningerne hos nogle partier tilsyneladende ved at ændre sig.
 
Enhedslisten, De Radikale og Venstre vil bevare og nytænke Integrationsrådet. Konservative og Dansk Folkeparti lytter ikke til nogle argumenter, de vil bare have rådet nedlagt i en fart.
 
Socialdemokraterne og SF er åbenbart ikke afklarede. De til lytte til argumenterne på et foretræde i Økonomiudvalget.
 
"Med den uafklarede holdning hos S og SF er der stadig en chance for, at Integrationsrådet bliver bevaret og udviklet i stedet for afviklet og nedlagt. Og det er virkeligt glædeligt," siger Abdirahman M. Iidle, medlem af Integrationsrådet og talsmand for AarhuSomali.
 
 
 

Klart flertal i Integrationsrådet

for at bevare det

De politikere i Aarhus byråd, der ønsker at nedlægge Integrationsrådet, må overveje sagen grundigt igen og ombestemme sig. Et flertal på 7 ud af 11 medlemmer i Integrationsrådet har nu meldt klart ud, at de ønsker Integrationsrådet bevaret i en ny form.

"Undertegnede medlemmer af Aarhus Kommunes Integrationsråd opfordrer Aarhus Byråd til at bevare og videreudvikle Integrationsrådet i en ny form og med en ny målsætning,” skriver de syv medlemmer i et brev, der i dag er sendt til alle medlemmer af Aarhus Byråd. De syv er: Abdirahman M. Iidle, Hafizullah Amirzai, Helge Ratzer, Irina Senchuck Hansen, Murat Kilic, Nemat A. Houshmand og Senan H. Mahmoud.

 

Socialdemokraterne har fremhævet, som en meget afgørende faktor for, at de vil nedlægge Integrationsrådet, at rådet selv skulle have peget på, at det bør nedlægges.

Nu har et flertal i Integrationsrådet meget tydeligt fortalt politikerne, at de ønsker at bevare rådet. Det må så være den afgørende faktor, der betyder, at politikerne ombestemmer sig og bevarer rådet,” siger Abdirahman M. Iidle.

 
 
Hidtil har Enhedslisten, De Radikale og Venstre støttet, at Integrationsrådet bevares i en ny form. Sagen behandles på byrådsmødet på onsdag d. 6. november.
 

Lunken holdning hos SF

 
SF har sendt et brev til AarhuSomali, hvori byrådsmedlem Claus Thomasbjerg på sin vis støtter, at etniske minoriteter skal høres. Men SF har ingen klar stillingtagen til Integratonsrådts fremtid.
 
 
 
Tyrkiske foreninger vil bevare Integrationsrådet
 
 

Voksende støtte til AarhuSomali's

 

Nej til nedlæggelse af

Integrationsrådet

 
Flere partier i Aarhus Byråd støtter nu AarhuSomali i organisationens nej til nedlæggelse af Integrationsrådet i Aarhus. 
 
På et vælgermøde d. 22.10. på Godsbanen sagde både Maria Sloth fra Enhedslisten og Rabih Azad-Ahmad fra De Radikale, at de ønsker Integrationsrådet videreført i en ny form. Borgmester Jacob Bundsgaard, Socialdemokraterne, fastholdt derimod sit forslag om at nedlægge rådet.
 
Nu har endnu et parti meldt sig med støtte til AarhuSomali. Det er Venstre, der i Magistraten har taget forbehold overfor forslaget om nedlæggelse af Integrationsrådet.
 
I en mail til AarhuSomali skriver rådmand Bünyamin Simsek, Venstre:
 
Min og vores holdning er at rådet bør fortsætte, med en anden ramme, i stedet for at det alene er et rådgivende råd, der skal høres i byrådssager, bør opgaven og rammen være et dialog skabende råd, oplysende, vejledende og fordoms nedbrydende råd. Så vi/jeg støtter IKKE at rådet skal fortsætte i noget medborger samarbejde som Borgmesteren har foreslået.”

I AarhuSomali er der glæde over den voksende og brede politiske støtte til, at Integrationsrådet skal udvikles og ikke afvikles.

Det er da meget glædeligt, at flere partier støtter os i denne sag, for Integrationsrådet er en demokratisk gevinst,” siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali og medlem af Integrationsrådet.

Læs pressemeddelelse fra AarhuSomali   (nyt vindue)

Læs Bünyamin Simseks mail til AarhuSomali   (nyt vindue)

Læs på Gellerup.nu om sagen   (nyt vindue)

 
Politikere vil lukke munden på etniske minoriteter:
 
AarhuSomali: 

Nej til nedlæggelse af

Integrationsrådet i Aarhus

 

Abdirhaman M. Iidle, talsmand AarhuSomaliHvis Integrationsrådet i Aarhus nedlægges, sådan som borgmesteren i Aarhus foreslår, vil de etniske minoriteter i byen miste indflydelse og miste et vigtigt talerør. AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske foreninger i Aarhus, er modstander af nedlæggelsen.
 
"Forslaget om at nedlægge Integrationsrådet opfattes af mange sådan, at politikerne vil lukke munden på de etniske minoriteter. Og det er en farlig vej at gå. I AarhuSomali mener vi, at Integrationsrådet ikke skal afvikles men i stedet for udvikles,” siger  Abdirahman M. Iidle.

Det nævnes, at Integrationsrådet selv støtter nedlæggelsen. Men dette er ikke sandt. Forslaget har ikke været til afstemning i rådet. Og det er min helt klare opfattelse, at der i Integrationsrådet er et flertal for at bevare rådet og udvikle det,” siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.

  
 
 

Somalierne som verdensborgere

- At praktisere kunst som politik


Lørdag den 23. marts kl. 14.00 - 18.00

Foreningernes Hus i Gellerup

Gudrunsvej 10A, 8220 BrabrandProgram:

14.00-14.10: Indledning v. Ali Abdi Yusuf, AarhuSomali

14.10-14-20: Velkomst v. viceborgmester Rabih Azad-Ahmad

14.20-14.30: Talsmand for Somaliske ældre i Danmark

14.30-14.40: Mulki Hussein, Somalisk Aktiv Kvindeforening

14.40-14.50: Abdirahman Iidle - Abdirashid Sheik, AarhuSomali

14.50-15.00: Barre Fiidow, digter, bosiddende i Aarhus

15.00-15.30: Dr. Mohamed Dahir Afrax, Somali Pen

15.30-15.40: Pause

15.40-16.10: Dr. Georgi Kapchits, Moskva Universitet

16.10-16.30: Drs. Ladan Affi, Djibouti Universitet

16.30-17.00: Professor, digter og forfatter Mohamed Hadraawi

17.00-17.45: Spørgsmål og debat

17.45-18.00: Afslutning

AarhuSomalis arrangement i Aarhus den 23. marts er et led i:
 
The Copenhagen-Somali Seminar 2013
- Practicing Art As Politics
 
21. marts, kl. 8.30-18.00:
International Research Seminar @ University of Copenhagen
 
22. marts, kl. 18.00-22.00:
Danish-Somali Culture Festival @ Osramhuset, Copenhagen
 

AarhuSomali fordømmer terror

AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske foreninger i Aarhus, fordømmer på det skarpeste terror. I en aktuel retssag i Aarhus er to unge somaliske mænd tiltalt i en "terror-sag", der er væsentlig mindre, end da den startede.

Vi råder altid vores unge til at overholde den danske lovgivning og til at holde sig til demokratiets regler. De somaliske foreninger i Aarhus har mange aktiviteter, der peger i samme retning.

Læs pressemeddelelse fra AarhuSomali

Sognepræstens sludder om somaliere

I sin blog ”Gud og Fanden” i Berlingske den 18.1. er sognepræst Kathrine Lilleør stærkt nysgerrig over, hvor meget borgere med ikke vestlig oprindelse koster det danske samfund. ”Hvorfor må vi gerne regne ud, hvad handicappede men ikke hvad somaliere koster?” Sådan spørger sognepræsten. Svaret burde være indlysende: At det ikke kan lade sig gøre, i det moderne, demokratiske Danmark, at diskriminere en enkelt etniske gruppe, uden dermed at overtræde landets love.

 
 

Løslad de to danske gidsler og

deres kolleger

 
I to år har to danske søfolk og deres kolleger siddet som gidsler hos pirater i Somalia.

Det er en uholdbar og umenneskelig situation.

AarhuSomali appellerer til de danske og de somaliske myndigheder om at gøre alt, hvad de kan, for at få frigivet de danske søfolk og deres filippinske kolleger.

AarhuSomali tager på det

kraftigste afstand fra terror

 
Det er chokerende og rystende, at to unge aarhusianere med somalisk baggrund er blevet anholdt med mistanke om, at de har haft planer om at begå terror her i Danmark.

AarhuSomali, der repræsenterer 13 foreninger i Aarhus, tager på det kraftigste afstand fra terror.

"Vi er selv flygtet fra borgerkrig, sult og nød. Vi er på ingen måde interesserede i, at nogen skal ødelægge det fredelige land, Danmark, der nu er vores hjemland," siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.

Links til udtalelser fra AarhuSomali i pressen:


 
  

Skattesnyd er ikke et etnisk problem

AarhuSomali fordømmer skattesnyd. Det er ulovligt og moralsk uacceptabelt, men det er ikke et etnisk problem.

På baggrund af artikler i Jyllands-Posten om skattesnyd blandt somaliske medborgere, har AarhuSomali udsendt en pressemeddelelse. Heri gøres rede for, at AarhuSomali, som repræsenterer 13 foreninger, fordømmer skattesnyd. Men samtidig gøres rede for, at skattesnyd ikke er et etnisk problem, og at det ikke gavner at udpege snævre grupper i det danske samfund som syndebukke.
 
 
 
Mulki Hussein var nomineret til årets helt
 
Projektleder for Shaqo i Aarhus, Mulki Hussein, som også er formand for Somalisk Aktiv Kvindeforening, var blandt 10 nominerede til "Årets helt 2011".
  
  
  
Årets helt blev den 48-årige ortopædkirurg Sajida Afzal. De 100.000 kr. går til hendes børnehospital i Pakistan.
  
 
Mulki Hussein var nomineret til "Årets helt 2011". Nu er hun nomineret til Aarhus Kommunes Integrationspris, som uddeles tirsdag den 29. maj på Aarhus Rådhus.
 
Årets helt kåres af JyllandsPosten og TrygFonden, og det sker for tredje gang i år. De nominerede præsenteres i JyllandsPosten og på hjemmesiden for Årets helt.
 Vinderen af titlen "Årets helt 2011" blev afgjort ved en afstemning.
 


AarhuSomali indstillet til

Integrationsprisen

Aarhus Kommune har med indstillingen til en fornem pris udpeget AarhuSomali som model for hele landet
 
 AarhuSomali er indstillet til Integrationsministeriets Integrationspris især pga arbejdet med sine lektiecaféer
 "Indstillingen til Integrationsprisen har givet os meget optimisme og stor motivation. Det betyder rigtigt meget for os," siger Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali, her i lektiecaféen i Frydenlund.
 
 

Møde om situationen i Somalia

AarhuSomali er med til at arrangere et møde om den aktuelle situation i Somalia og om hungersnøden.

 
Onsdag den 28. september kl. 18.00-21.00

I Foreningernes Hus i Gellerup (gl. Nordgårdskolen)
 

 Mødet vil være med Abdi Hersi, daglig leder af Swisso Kalmo, en schweizisk humanitær organisation, der arbejder i Somalia.

Abdi Hersi fortæller om situationen i Somalia, og hvad der gøres for at afhjælpe hungersnøden som følge af den langvarige tørke.

Lederen af STS International Solidarity, Vagn Rasmussen, fortæller om deres indsats i Somalia.

Arrangører: AarhuSomali, STS og Enhedslistens antiracistiske gruppe.
 
 

10. september 2011

Stor glæde over frigivelse af dansk familie

I det somaliske miljø i Aarhus er der stor glæde over frigivelsen af den danske familie, der har været holdt som gidsler i over et halvt år af somaliske pirater. AarhuSomali, der repræsenterer 13 somaliske foreninger i Aarhus, hilser frigivelsen med stor glæde.
 

4. marts 2011

Somaliske foreninger fordømmer kapring af dansk familie

Den 24. februar kaprede pirater en dansk familie med børn ud for Somalias kyst. Medierne oplyser, at familien nu befinder sig i Somalia hos pirater, som kræver løsesum for at løslade dem. 

AarhuSomali fordømmer på det kraftigste denne kriminelle handling, som er et resultatet af, at Somalia og somalierne fortsat lider under den katastrofale borgerkrig, som indtil videre har varet i 30 år.

Læs hele pressemeddelelse 

den 8. december 2010

4 somaliske lektiecafeer godt i gang og første kursus for frivillige afholdt

De 4 involverede foreninger har døbt den fælles indsats ”Noget for Noget” og er meget engagerede i, at formidle målet klart for alle involverede forældre, børn og ældre søskende; ”Flere børn skal klare sig bedre i skole og uddannelse, ved at vi samarbejder om at give de bedst mulige vilkår for lektielæsningen”.

Læs hele artiklen her

27. juni 2010

Fremstrakt hånd

De 13 somaliske foreninger i Århus, forenet i AarhuSomali, rækker nu hånden ud til et samarbejde med myndigheder og politikere, samt somaliere man tidligere har været uenige med.

”Der skal ikke graves grøfter. Der skal derimod samarbejdes til gavn for integrations-indsatsen,” lyder det fra AarhuSomali.

Læs pressemeddelelse her

27. maj 2010

Kendt karikatur-tegner til somalisk festival

Den verdenskendte somaliske karikatur-tegner Amin Amir er på scenen ved den somaliske kulturfestival i Musikhuset Aarhus. Tegneren er meget kritisk overfor Al-Shabaab, krigsherrerne og den somaliske regering. Han er blevet truet på livet.

Læs artiklen her

 
 
26. maj 2010 

Penge fra ministeriet.

Et samarbejde om fire lektiecaféer for somaliske skolebørn er aftalt mellem Integrationsministeriet og de 12 somaliske foreninger bag AarhuSomali. Ministeriet støtter økonomisk oprettelsen af lektiecaféerne som et led i kampagnen ”Brug for alle unge”.

Læs mere

 
26. maj 2010

Kultur-TV fra hele verden

Den somaliske kulturfestival i Århus bliver sendt på sattelit-tv til millioner af mennesker over hele verden. Århus bliver på denne måde ”branded” som mangfoldig kulturby, helt i tråd med kommunens kulturpolitiske visioner.

Læs hele artiklen her

 
25. maj 2010

Behov for dialog

Der er behov for dialog mellem somalierne og det øvrige Århus, mener terrorisme-forsker Michael Taarnby. Han synes, det er glædeligt, at somalierne i Århus med kulturfestivalen den 27. maj blander sig i samfundslivet.

Læs artiklen her
 
 
21. maj 2010

Nej til Al-Shabaab

Unge somaliere i Århus afviser Al-Shabaab. Ingen af dem vil have noget at gøre med den islamistiske milits i Somalia.

Det fortæller Mustafa Jama, leder af Kontaktstedet i Gellerup og i daglig kontakt med mange somaliske unge.

Læs artikel her

 
18. maj 2010 

Somalisk kulturfestival i Musikhuset Aarhus

Det er med stolthed, at det somaliske miljø i Århus kan invitere alle århusianere til kulturfestivalen AarhuSomali, torsdag den 27. maj kl. 14.00 – 16.30, i Musikhuset Aarhus.

Festivalens program bliver en bred præsentation af den somaliske kultur, sådan som den udfolder sig i Århus, hvor den på forskellig vis er tilpasset dansk kultur, lige fra mainstream X-Factor til dansk/somaliske bands. Der bliver musikalske indslag med bl.a. Horn of Africa, der er et band med danske og somaliske musikere og pigegruppen 8210, kendt fra X-Factor, hvori det ene medlem Tamam er af somalisk herkomst.

Læs resten af pressemeddelelsen her
Læs programmet for festivalen