22. maj 2012 (ændret dagsorden)

Generalforsamling 9. juni i Aarhus

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aarhus lørdag den 9. juni fra 12.15 til 16.

Det foregår i FO-Huset i Vester Allé 8, opgang A rum 2.01 (se kort) lige overfor ARoS Kunstmuseum. Der er handicaplift i bygningen. Det er i bekvem gåafstand fra Hovedbanegården (5-7 min) og rutebilstationen (7-10 min). Der er betalingsparkering i gaderne omkring og i P-kælder lige overfor ved Musikhuset og museet.

Det er rart for os at vide hvor mange, der kommer, af hensyn til lokale og traktement. Send os venligst en mail på info@vielskerstilhed.dk med navn og antal. Bestemmer du dig i sidste øjeblik, så kom endelig også uden tilmelding – der er altid plads til en til.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Formandens og næstformandens beretning

 4. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse

 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens budget

 6. Behandling af indkomne forslag
  Vi har modtaget et forslag fra medlem Erik Bach, og bestyrelsen stiller tre forslag: Der er et par praktiske tilføjelser til vedtægterne. Og så vil vi gerne som en retningsgiver for den kommende bestyrelse have en diskussion om vores mål, og hvordan vi indretter en foreningsstruktur og arbejdsform, der passer til disse mål.

  1. Vedtægtsændring. To tilføjelser:
   § x: Beføjelser. Foreningen tegnes enten af formanden og næstformanden i forening, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
   § y: Hjemsted. Så længe foreningen ikke har særskilt adresse, har den hjemsted på formandens adresse.

  2. Hvad brænder vi for? Stilleopgange, musikfri butikker, dæmpning af kirkeklokker, mobilfri zoner, eller noget andet?

  3. Erik Bach foreslår, at der nedsættes et udvalg specielt med det formål at bekæmpe støj fra gadesælgere. Han skriver: "Med nutidens kommunikationsmidler er der ingen grund til at gadesælgere skal forstyrre omgivelser, ja hele boligkvarterer for at sælge varer enhver kan købe i supermarked eller bestiller på internettet".

  4. Hvordan kan forskellige interesser rummes i foreningens struktur?

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Tre bestyrelsesmedlemmer er i år på valg: Else Wiese (modtager ikke genvalg), Ilse Sand, Martin Håstrup.
  Vi vil gerne være flere i bestyrelsen, så vi kan sætte flere ting i gang. Så hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst til at være med. Heller ikke, hvis du bor langt fra vort hidtidige mødested i Østjylland, for der er ingen, der siger, at foreningens centrum skal blive liggende her.

 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 9. Valg af 1 revisor

 10. Eventuelt

Program

Fra 12.15 er der let frokost med sandwiches. Generalforsamlingen begynder 12.45. Efter en times tid holder vi en kort pause, derefter fortsætter vi indtil 14.30, hvor der er kaffepause. 14.45 begynder vi på valgene, og vi slutter generalforsamlingen senest 15.30. Derefter er der frem til kl. 16 tid til, at den ny bestyrelse holder konstitueringsmøde.

Vi sørger for sandwiches, frugt, kaffe, the, kildevand med og uden brus, og en bradepandekage. Du må meget gerne supplere med noget hjemmebag, eller andet, du kunne have lyst til at tage med.

Venlig hilsen BestyrelsenTak til vores sponsor Alpha Akustik ApS
som gør det muligt, at medlemskab kan være gratis.

Alpha Akustik dæmper støj ved opsætning af akustisk loft- og vægbeklædning.
Vi tager hånd om hele processen fra måling og beregning til færdig montage.
Og vi har Danmarks eneste webshop med akustikprodukter.

Ønsker du ikke nyhedsbrevet? Besvar denne mail, og skriv i emnelinien: ”Afmeld nyhedsbrev”.