Generalforsamling 2013 i foreningen Vi Elsker Stilhed

Hermed indkaldes til generalforsamling den 8. juni kl. 13.00 - 15 i Aarhus C.

Det foregår i FO-Huset i Vester Allé 8, opgang A, rum 2.03 (se kort) lige overfor ARoS Kunstmuseum. Der er handicaplift i bygningen. Det er i bekvem gåafstand fra Hovedbanegården (5-7 min) og Rutebilstationen (7-10 min). Der er betalingsparkering i gaderne omkring og i P-kælder lige overfor ved Musikhuset og museet.

Vi byder på en sandwich, kage og kaffe/te/vand fra kl. 12.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse

 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens budget

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Hvor skal vi hen? - diskussion om foreningens fremtid og fokus

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af 1 revisor

 11. Eventuelt


Friske bestyrelseskræfter er velkomne

I år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Annalene Barfod, Inger Laigaard og Michael Møllgaard. Vi har alle tre været med fra begyndelsen i 2011, men vi har nu hver vores grund til ikke at genopstille. Vi håber, at der er nye, friske kræfter, der gerne vil ind og danne en ny bestyrelse sammen med Thulla Wamberg, vores fungerende næstformand. Har du lyst, så hold dig ikke tilbage. Her har du mulighed for at bringe en fungerende forening med en god sag og over 800 medlemmer videre.

Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 18.5.13. Send til formand@vielskerstilhed.dk


Venlig hilsen Bestyrelsen