Kerneområdet Virksomheden (10 ECTS)

Indhold
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne inddrage relevante virksomhedsaspekter samt forretningsforståelse i forbindelse med systemudvikling.
Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne arbejde i en systemudviklingsorganisation samt deltage i udvikling, videreudvikling og integration af it-systemer til forskellige typer af organisationer

Læringsmål
Viden

Den studerende har viden om
 1. hvordan it kan forbedre forretningsprocesser og udvikle forretningen
 2. gængse systemer i virksomheden herunder organisatoriske begreber
 3. rationalet for it-investeringer
 4. it-sikkerhed
Færdigheder

Den studerende kan
 1. analysere og modellere forretningsprocesser
 2. deltage i projektarbejde
 3. anvende innovative metoder med fokus på projektarbejde i praksisnære udviklingsprojekter
 4. kommunikere og formidle både internt og eksternt
 5. deltage i it-implementering og forandringsledelse
Kompetencer

Den studerende kan
 1. deltage i og se sammenhængen mellem design af forretningsprocesser og design af it-systemer
 2. samarbejde med repræsentanter for brugerorganisationen og udviklingsorganisation på baggrund af forretningsforståelse
 3. tilegne sig viden om ny teknologi i et forretningsmæssigt perspektiv