Kerneområdet Teknologi (10 ECST)

Indhold
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at kunne bidrage til valg og an- vendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af it-systemer, samt give den stu- derende et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter.

Læringsmål
Viden

Den studerende har viden om
 1. faciliteter i og opbygning af tidssvarende operativsystemer
 2. faciliteter i og virkemåde af tidsvarende databasesystemer
 3. flerbrugerproblematikker
 4. principper for design og realisering af distribuerede systemer
 5. fundamentale netværksbegreber

Færdigheder

Den studerende kan
 1. anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde
 2. anvende centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler
 3. anvendende virtualisering
 4. anvende services og programmeringsgrænseflade til kommunikation
 5. anvendelse af udbredte applikationsprotokoller

Kompetencer

Den studerende kan
 1. tilegne viden om nye operativsystemer og databasesystemer
 2. reflektere over valg af infrastruktur i forbindelse med udvikling af distribuerede systemer