Kerneområdet Systemudvikling (25 ECTS)

Indhold
Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til at kunne deltage professionelt i udvikling af it-systemer med relevante kvaliteter effektivt.
Kerneområdet skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetence til at kunne ny udvikle, fra idé til kørende system, videreudvikle og integrere it-systemer på et systematisk grundlag under anven- delse af situationsbestemte moderne systemudviklingsmetoder og teknikker.

Læringsmål
Viden

Den uddannede har viden om
 1. eksperimenters betydning som del af eller supplement til systemudviklingsmetoden
 2. kvalitetskriteriers betydning for systemudviklingsprocessen og systemets endelige udformning
Færdigheder

Den studerende kan
 1.  modellere og designe it-systemer
 2. anvende en hensigtsmæssig softwarearkitektur
 3. dokumentere og formidle produkt og proces – herunder sikre sporbarhed
 4. kvalitetssikre produkt og proces
 5. anvende hensigtsmæssige designmønstre
 6. inddrage brugere
 7. designe brugergrænseflader situationsbestemt og vælge en procesmodel og systemudviklingsmetode
 8. arbejde systematisk med et projekt under en valgt systemudviklingsmetode
 9. planlægge, vurdere og regulere et projekt
 10. udvælge og anvende hensigtsmæssige designmønstre og komponenter
 11. designe systemer, der er integreret med andre systemer
Kompetencer

Den studerende kan
 1. indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
 2. situationsbestemt tilpasse en systemudviklingsmetode til et projekt
 3. indgå som kompetent deltager i et udviklingsprojekt
 4. tilegne sig nye procesmodeller og systemudviklingsmetoder
 5. reflektere over og tilpasse proces og metode i praksis